Stef Renkens

5 augustus: spannende zomerblitz

Op vrijdag 5 augustus hielden we op de clubavond een blitztornooi. Elf spelers waren komen opdagen. Aanvankelijk was het de bedoeling deelnemers met een hoge elo-rating van een tijdshandicap te voorzien. Aangezien er maar weinig geklasseerde spelers bij waren, is daarvan afgezien, en werd een “gewoon” round-robin blitztornooi met een “3+2” speeltempo (drie minuten voor de hele partij plus twee seconden increment per zet).

Khoi Nguyen mocht zich na een spannend tornooitje eindwinnaar noemen. Rune en Aysajan strandden op een half punt.

Khoi Nguyen  XX 0 1 0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 8
Rune Vanoverloop 1  XX 0,5 1 0 0 1 1 1 1 1 7,5
Aysajan Abidin 0 0,5  XX 1 1 1 1 0 1 1 1 7,5
Maarten Wouters 0,5 0 0  XX 1 1 1 0 1 1 1 6,5
Ehsan Aishajiang 0 1 0 0  XX 0 1 1 1 1 1 6
Josh Franklin-Mann 0 1 0 0 1  XX 0 0,5 1 1 1 5,5
Reuben Pitts 0 0 0 0 0 1  XX 1 1 1 1 5
Isaiah Rito 0 0 1 1 0 0,5 0  XX 1 0 0,5 4
Viktor Tupîkin 0,5 0 0 0 0 0 0 0  XX 1 1 2,5
Erpan Aishajiang 0 0 0 0 0 0 0 1 0  XX 1 2
Georges Omandjela 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0  XX 0,5

Interclubs: tiende ploeg en een extra ploeg in vierde

Heet van de naald:

  • Leuven Centraal mag een extra ploeg in vierde klasse opstellen;
  • Bovendien brengt Leuven Centraal een tiende ploeg in competitie.

Dat wil zeggen dat de club in de volgende slagorde naar het volgend seizoen van de interclubs trekt:

  • Eén ploeg in tweede afdeling;
  • Eén ploeg in derde afdeling;
  • Twee ploegen in vierde afdeling;
  • Zes ploegen in vijfde afdeling.

 

 

Interclubs: Leuven Centraal schrijft negen ploegen in

De respons op de rondvraag voor deelname aan het volgend seizoen 2022-2023 was overweldigend. Maar liefst 48 spelers willen meer dan acht keer meespelen, en worden beschouwd als “vaste speler”. Daarenboven kan de club terugvallen op een contingent van 21 reservespelers.

Met deze cijfers in de hand heeft de club besloten negen ploegen in te schrijven. Dat is drie ploegen meer dan vorig jaar. Wat betreft de kwantiteit zit het dus alvast goed.

Ook qua kwaliteit gaat de club er enorm op vooruit. De eerste ploeg wordt gevoelig versterkt, met twee IM’s (internationale meesters). Ook voor vijfde afdeling hebben we enkele goed schakende nieuwe leden, terwijl heel wat jeugdschakers steile opgang maken.

Negen ploegen wil zeggen dat er elke speeldag 42 spelers voor Leuven Centraal zullen aantreden, tegenover 32 vorig seizoen. Daarmee komen we bij de volgende doelstelling van de club: forfaits vermijden, omdat dat de club komt te staan op nodeloze boetes, tegenstrevers belet te spelen en de reputatie van de club schaadt. Daarom rekenen we erop dat elkeen van jullie de gemaakte engagementen nakomt, behoudens onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte of belangrijke gebeurtenissen in de familie.

We zullen proberen iedereen zoveel mogelijk naar wens te laten spelen, en voor sommige speeldagen zullen er misschien meer gegadigden zijn dan de 42 plaatsen te begeven. Op voorhand vragen we begrip voor het geval er voor een vaste speler geen plaats is.

Ook zullen we er zoveel mogelijk voor proberen te zorgen dat een vaste speler steeds in de zelfde ploeg speelt. Negen ploegen opstellen betekent heel wat puzzelwerk, en ook hier vragen we begrip voor de keren dat iemand van ploeg moet switchen.

Voor onze eerste vijf ploegen zijn de ambities niet gering. Zij horen hoog tot zeer hoog te eindigen in de rangschikking. Voor de overige vier ploegen zijn er op voorhand geen klassementsambities. Dat wil niet zeggen dat de behaalde resultaten niet belangrijk zijn. Een andere doelstelling is namelijk dat de hele club zichzelf overtreft door over het hele seizoen een hogere TPR te behalen dan de eigen gemiddelde elorating, en dat geldt ook voor elke ploeg afzonderlijk, ongeacht waar ze speelt.

Tenslotte blijft het een zeer belangrijke doelstelling dat iedereen plezier beleeft aan het schaken en zich goed voelt als interclubschaker. Zo zenden we een positief signaal naar onze eigen omgeving en onze tegenstanders: dat het bij Leuven Centraal goed vertoeven is.

In de komende weken wordt de kalender bekendgemaakt (onder andere wanneer spelen we uit en wanneer thuis) en in september worden de ploegen samengesteld, gebaseerd op de FIDE elorating op dat moment. In sommige gevallen zal deze rating door de club bijgesteld worden bij het opmaken van de spelersvolgorde, meestal een aanpassing naar boven toe voor bepaalde (jeugd)spelers die snelle vooruitgang maken. Er zal in de mate van het mogelijke ook rekening gehouden worden met bepaalde bijzondere wensen.

Tenslotte zullen er enkel spelers gevraagd worden kapitein te zijn van de ploeg, om de interclubcoördinator bij te staan voor allerlei praktische zaken. Hoe dat allemaal concreet zal verlopen, daarover later meer.

Voor alle vragen, feedback of mededelingen in verband met het volgende interclubseizoen staat het hele bestuur en zeker ook ikzelf je graag te woord.

Eerste speeldag: zondag 25 september!

Stef Renkens
Interclubcoördinator

Scroll to Top