Nieuwe leden

Wanneer je dit aan het lezen bent, denk je er misschien aan om zelf te gaan schaken, of om je aan te sluiten bij onze club.

Herken je jezelf in één van volgende zaken:

 • Je bent een sociale speler die meer wilt/zoekt
 • Je bent een speler die vooral tegen de computer/online speelt en je wil je kennis nu uitproberen tegen een menselijke speler
 • Je hoorde van onze schaakclub en je wil meer weten

Wat ook de reden is, het schaken in een club zal heel anders zijn dan je dacht. Al vlug ga je jezelf afvragen, waarom iedereen een papiertje naast zich heeft liggen, of wat in hemelsnaam een “Siciliaanse draak” is en waarom je toch zo snel verliest. Eén ding is zeker: wanneer je doorzet en verschillende keren langs komt, zal je merken dat je niveau snel beter wordt en dat schaken minder en minder mysterieus begint te worden.

Schaakregels

De volledige schaakregels vindt u terug via deze link.

Lid worden

Wij verwelkomen nieuwe inschrijvingen natuurlijk van harte, maar laten u eerst geheel vrijblijvend proeven van onze clubavonden, elke vrijdagavond om 20u. Krijgt u na een drietal keren de schaak-microbe te pakken, dan kan u zich wenden tot één van onze bestuursleden om volwaardig lid te worden.

Daartoe zal u een inschrijvingsformulier moeten invullen en het vereiste lidgeld betalen. U wordt dan ingeschreven als lid van Schaakclub Leuven Centraal en als lid van de Koninklijke Belgische SchaakBond (KBSB). Ook wordt u door de KBSB aangesloten bij de wereldschaakbond (FIDE).

Lidgelden volwassenen

Het lidgeld voor een volwassene bedraagt € 70 per jaar (september tot augustus); vanaf januari betaalt u € 45. Iemand die reeds lid is van een andere schaakvereniging (en daardoor reeds aangesloten is bij de KBSB) betaalt € 25 per kalenderjaar. Wie tijdens de zomermaanden (juli en augustus) langskomt, kan tijdens deze maanden onbeperkt deelnemen aan het zomertornooi zonder lidgeld te betalen.

Lidgeld jeugd

Jeugdleden die de jeugdlessen willen volgen op vrijdagavond betalen € 110 per schooljaar. Voor elk bijkomend kind uit eenzelfde gezin wordt een gereduceerd tarief van € 55 gehanteerd. Het lidgeld voor kinderen die geen lessen volgen, bedraagt € 35 per schooljaar.

Inschrijvingen in de loop van het schooljaar verkrijgen een korting in verhouding tot het reeds verlopen deel. Gelieve voor concrete vragen hierrond contact op te nemen met onze jeugdverantwoordelijke.

Inschrijven

Indien u lid wil worden, dient u ons uw gegevens te bezorgen door een e-mail te sturen naar chess@leuvencentraal.be met uw naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats en eventueel e-mail/telefoonnummer. Vervolgens dient u het lidgeld over te schrijven op vzw Leuven Centraal, rekeningnr: 735-0152719-29 (IBAN: BE26 7350 1527 1929 EUR BIC: KREDBEBB) met vermelding van uw naam. Zodra wij u gegevens en het lidgeld ontvangen hebben, wordt u lid van Leuven Centraal, de Belgische Schaakbond KBSB en de wereldschaakbond (FIDE).

Privacyverklaring

Bescherming van het privéleven

1. Schaakclub Leuven Centraal voldoet aan de wettelijke en reglementaire bepalingen, in het bijzonder aan de Europese verordening van 27 april 2016.

2. Schaakclub Leuven Centraal houdt voor elk lid een aantal gegevens bij.

 • Persoonsgegevens: naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, taal, volledig adres, geboorteplaats enz.
 • Openbare schaakinformatie: stamnummer, nationale elo, fide-id, fide-elo, details van de gespeelde wedstrijden, schaaktitels, gemeenschapsfederatie, liga, club
 • Afgeschermde schaakinformatie: e-mailadres, betaalstatus, lidmaatschapsgeld
 • Optioneel: vast telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, foto

3. De persoonsgegevens worden met KBSB gedeeld voor de aanmaak van een nationaal stamnummer en elo-verwerking van de gespeelde partijen. Zie onderstaande link voor KBSB verklaring over de verwerking van persoonlijke gegevens:
https://www.frbe-kbsb-ksb.be/page/gdpr/en

4. De optionele velden mogen enkel worden bewaard met de goedkeuring van de speler. De speler kan op elk ogenblik de verwijdering van de optionele velden vragen.

5. Het bestuur van Schaakclub Leuven Centraal kan beslissen om velden toe te voegen, te schrappen of te wijzigen. De wijzigingen gaan in van zodra ze per e-mail of via de internetsite aan de leden zijn meegedeeld.

6. Het bestuur van Schaakclub Leuven Centraal beschikt over de volledige lees- en schrijfrechten over alle gegevens.

7. Vertrouwelijkheid. Elke persoon, die met goedkeuring van het bestuur van Schaakclub Leuven Centraal toegang heeft tot niet openbare informatie, zal die informatie op vertrouwelijke wijze behandelen.

8. Beschermingsmaatregelen. Het bestuur zal de gegevens van zijn leden op adequate wijze beschermen.

 • De website zal enkel toegankelijk zijn met https://
 • De toegang tot niet openbare informatie van de leden wordt gereglementeerd via een systeem van registratie.
 • De informatie over de aangesloten sportbeoefenaars worden bewaard op Google Cloud servers.

9. Verklaring van instemming

 • Door zich aan te sluiten bij Schaakclub Leuven Centraal stemt de nieuw aangesloten sportbeoefenaar in met het gebruik van de gegevens met een persoonlijk karakter binnen de Schaakclub Leuven Centraal.

10. Verdere vragen die de aangesloten sportbeoefenaar heeft, worden gericht aan: bestuur@leuvencentraal.be

11. Voor de sportbeoefenaars die geen lid meer van Schaakclub Leuven Centraal zijn (stopzetting lidmaatschap, overlijden), schrapt de Schaakclub Leuven Centraal de persoonlijke details. Het e-mailadres wordt evenwel bewaard. Het is ook mogelijk dat door de integriteit van de back-ups sommige persoonlijke gegevens in de back-ups blijven staan. Schaakclub Leuven Centraal zal deze persoonlijke gegevens verwijderen, zodra de back-ups in de actieve database zijn hersteld.

12. Overgangsmaatregelen. Het bestuursorgaan kan beslissen om specifieke overgangsmaatregelen te nemen. Die zullen op de website worden aangekondigd.

Scroll to Top