Aanpassing nationale Belgische ELO rating

In navolging van de aanpassing van FIDE rating vanaf 1 maart 2024, wordt de ook de nationale Belgische rating aangepast, en dit vanaf 1 april 2024. Voor de Belgische ELO geldt de volgende formule:

Nieuwe rating = oude rating + (2000 – oude rating) * (1 – (600 / 850))

Net zoals voor de FIDE rating, de aanpassing van de Belgische nationale rating geldt enkel voor een rating lager dan 2000.

Voor de aanpassing van de FIDE rating, kijk hier: FIDE ELO: The Big Crunch.

Scroll to Top