Veelgestelde Vraag: Wat zijn die extra punten die bij sommige spelers toegevoegd zijn?

De spelers met een hogere ELO-rating hebben inderdaad bij de aanvang van het tornooi een “extra punt” gekregen. Dat is gedaan om zogenaamde “versnelde paringen” te kunnen toepassen en ervoor te zorgen dat op het einde van het toernooi er geen spelers meer zijn met het maximum van de punten die niet tegen mekaar zijn uitgekomen, met als neveneffect dat spelers met een hogere ELO-rating sneller tegen elkaar uitkomen, en zo ook spelers verderop in de rangschikking. Naarmate het tornooi vordert, worden deze “extra punten” gradueel weggenomen.

De werking van deze versnelling is als volgt. Voor aanvang van de eerste ronde heeft de bovenste helft van de spelers één punt gekregen (concreet alle spelers vanaf 1800 elo tot aan 2600 elo). Na de eerste ronde heeft de onderste helft hiervan (vanaf 1800 elo tot aan 2050 elo) een half punt al ingeleverd. Na de tweede ronde levert iedereen een half punt in. En na de derde ronde leveren ook de spelers uit de bovenste helft (vanaf 2050 elo tot aan 2600 elo) het laatste half punt in. M.a.w. bij de paringen van ronde 4 heeft niemand nog extra punten.

Frequently Asked Question: What are those extra points added for some players?

Indeed players with a higher ELO-rating got an “extra point” at the start of the tournament. This was done to implement so-called “accelerated pairings” and to ensure that at the end of the tournament there are no more players with the maximum of the points that did not play against each other, making that players with a higher ELO-rating get paired against each other sooner, and likewise players further down the ranking. These “extra points” are gradually taken away in the later rounds of the tournament.

The operation of this acceleration is as follows. Before the start of the first round, the top half of the players has received one point (in fact all players from 1800 elo to 2600 elo). After the first round, the lower half of them (from 1800 elo to 2050 elo) has already lost half a point. After the second round, everyone of them loses half a point. And after the third round, the players from the top half (from 2050 elo to 2600 elo) also hand in the last half point. In other words in the pairings of round 4, no one has extra points anymore.

Scroll to Top