Procedure van versnelde paringen

De spelers met een hogere ELO-rating (bovenste helft van het deelnemersveld) krijgen bij de aanvang van het tornooi een “extra punt”. Dat wordt gedaan om zogenaamde “versnelde paringen” te kunnen toepassen en ervoor te zorgen dat op het einde van het toernooi er geen spelers meer zijn met het maximum van de punten die niet tegen mekaar zijn uitgekomen. Dat heeft als gunstig neveneffect dat spelers met een hogere ELO-rating sneller tegen elkaar uitkomen, en zo ook spelers verderop in de rangschikking. Naarmate het tornooi vordert, worden deze “extra punten” gradueel weggenomen.

De werking van deze versnelling is als volgt. Voor aanvang van de eerste ronde heeft de bovenste helft van de spelers één punt gekregen (concreet alle spelers vanaf circa 1700 elo tot aan 2600 elo). Na de eerste ronde heeft de onderste helft hiervan (vanaf circa 1700 elo tot aan circa 1950 elo) een half punt al ingeleverd. Na de tweede ronde levert iedereen een half punt in. En na de derde ronde leveren ook de spelers uit de bovenste helft (vanaf circa 1950 elo tot aan 2600 elo) het laatste half punt in. M.a.w. bij de paringen van ronde 4 heeft niemand nog extra punten.

Procedure of accelerated pairings

Players with a higher ELO-rating (top half)  get an “extra point” at the start of the tournament. This is done to implement so-called “accelerated pairings” and to ensure that at the end of the tournament there are no more players with the maximum of the points that did not play against each other. This has as positive side effect that players with a higher ELO-rating get paired against each other sooner, and likewise players further down the ranking. These “extra points” are gradually taken away in the later rounds of the tournament.

The operation of this acceleration is as follows. Before the start of the first round, the top half of the players has received one point (in fact all players from about 1700 elo to 2600 elo). After the first round, the lower half of them (from about 1700 elo to about 1950 elo) has already lost half a point. After the second round, everyone of them loses half a point. And after the third round, the players from the top half (from about 1950 elo to 2600 elo) also hand in the last half point. In other words in the pairings of round 4, no one has extra points anymore.

Scroll to Top