Open Tornooi Klassement 2021-2022

Open Clubkampioenschap H1 2022
SwarLogo Open Clubkampioenschap 2022 SwarLogo
230
Organisator: LeuvenCentraal
Toernooi: Amerikaans Standard (13 Rondes)
Speeltempo: 120 min/10 zetten + 30 min. met incr. 30" vanaf de 40ste zet
Datums: van 25/02/2022 tot 25/06/2022
Scheidingssystemen: B Cut1, Buch, SB, Vsch., OR
Amerikaans: P2:Aanw.- + 1/3=0 2/3=5 meer=10
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
Eindstand
Cl. Aangesl. Aanw Naam Voornaam N-Elo F-Elo Titel #Part. #Ptn #XtPtn Amer. Perf B Cut1 Buch SB Vsch. OR
1
Demiddele, Kevin
  1 Demiddele, Kevin 1988 7.0
1 - A        
2 - A        
3 Z 1 46 Van Ormelingen Arne 1400 0.0
4 W 1 17 Franklin-Mann, Josh 0 3.5
5 - A        
6 W 1 5 Peers, Wim 1474 5.5
7 Z 1 6 Slechten, Tim 0 4.5
8 W 1 11 Renkens, Stef 1586 4.5
9 Z 0 2 Blanter, Marfa 1778 5.0
10 W 1 18 Talloen, Bert 1368 3.5
11 Z 1 8 Persoons, Bart 1742 4.5
12 W 0 3 Geirnaert, Steven 2428 4.0
13 Z 0 4 Goossens, Roel 2369 4.0
1988 1964 10 7.0 1251 1930 87.00 91.50 45.00 49.0 -
2
Blanter, Marfa
  2 Blanter, Marfa 1778 5.0
1 W 1 43 Mondelaars Sepp 1300 0.0
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 Z 1 62 Dirkx, Luk 0 1.0
6 - A        
7 - A        
8 Z 1 55 Olemans, Arne 0 1.5
9 W 1 1 Demiddele, Kevin 1988 7.0
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 W 1 8 Persoons, Bart 1742 4.5
1778 1778 5 5.0 1249 2373 79.00 84.00 32.50 34.0 -
3 A
Geirnaert, Steven
  3 Geirnaert, Steven 2428 4.0
1 - A        
2 - A        
3 Z 1 17 Franklin-Mann, Josh 0 3.5
4 - A        
5 W 1 57 Vanoverloop, Rune 1637 1.0
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 W 1 8 Persoons, Bart 1742 4.5
11 - A        
12 Z 1 1 Demiddele, Kevin 1988 7.0
13 - A        
2428 2416 IM 4 4.0 1219 2828 75.00 80.00 27.00 26.0 -
4
Goossens, Roel
  4 Goossens, Roel 2369 4.0
1 - A        
2 - A        
3 W 1 36 Geussens, Patrick 1554 2.0
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 Z 1 59 Meert Kaio 1400 1.0
9 - A        
10 Z 1 41 Voet, Dirk 1807 1.0
11 - A        
12 - A        
13 W 1 1 Demiddele, Kevin 1988 7.0
2369 2333 FM 4 4.0 1206 2774 73.00 77.50 26.50 22.0 -
5 A
Peers, Wim
  5 Peers, Wim 1474 5.5
1 Z ½ 6 Slechten, Tim 0 4.5
2 W ½ 32 Aishajiang, Ehsan 1187 2.0
3 Z 1 57 Vanoverloop, Rune 1637 1.0
4 W 1 64 De Keyser, Eric 1150 1.0
5 W 0 14 Abidin, Aysajan 1553 2.5
6 Z 0 1 Demiddele, Kevin 1988 7.0
7 Z ½ 17 Franklin-Mann, Josh 0 3.5
8 W 1 63 De Braekeleer, Gert 0 2.0
9 - A        
10 - A        
11 Z 1 11 Renkens, Stef 1586 4.5
12 - A        
13 - A        
1474 1566 9 5.5 1168 1437 81.50 86.00 32.00 46.0 -
6 A
Slechten, Tim
  6 Slechten, Tim 0 4.5
1 W ½ 5 Peers, Wim 1474 5.5
2 - A        
3 W 1 18 Talloen, Bert 1368 3.5
4 Z 1 29 Vaneechoutte, Ruben 1589 3.0
5 - A        
6 - A        
7 W 0 1 Demiddele, Kevin 1988 7.0
8 - A        
9 Z 1 11 Renkens, Stef 1586 4.5
10 Z 1 34 Van Campenhout, Michael 0 2.5
11 - A        
12 W 0 8 Persoons, Bart 1742 4.5
13 - A        
0 0 7 4.5 1142 1502 82.00 86.50 27.75 36.5 -
7 A
Nguyen, Khoi
  7 Nguyen, Khoi 1314 3.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 Z 1 47 Beddegenoodts, Marc 1223 0.0
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 W 1 17 Franklin-Mann, Josh 0 3.5
12 W 1 18 Talloen, Bert 1368 3.5
13 - A        
0 1314 3 3.0 1142 1968 64.50 68.00 16.00 15.0 -
8
Persoons, Bart
  8 Persoons, Bart 1742 4.5
1 - A        
2 - A        
3 W ½ 58 Pitts, Reuben 0 1.5
4 - A        
5 Z 1 63 De Braekeleer, Gert 0 2.0
6 W 1 55 Olemans, Arne 0 1.5
7 W 1 59 Meert Kaio 1400 1.0
8 - A        
9 - A        
10 Z 0 3 Geirnaert, Steven 2428 4.0
11 W 0 1 Demiddele, Kevin 1988 7.0
12 Z 1 6 Slechten, Tim 0 4.5
13 Z 0 2 Blanter, Marfa 1778 5.0
1742 1752 8 4.5 1130 1628 83.50 88.00 26.25 31.5 -
9
Hoogstijns, Raf
  9 Hoogstijns, Raf 1992 3.0
1 Z 1 59 Meert Kaio 1400 1.0
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 W 1 66 Tupikin, Viktor 0 1.0
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 Z 1 18 Talloen, Bert 1368 3.5
1992 1873 3 3.0 1129 2392 65.00 68.50 14.00 20.0 -
10 A
De Clerck, Lucas
  10 De Clerck, Lucas 1666 3.0
1 W 1 42 Beaucarne, Loic 0 1.0
2 - A        
3 - A        
4 Z 1 63 De Braekeleer, Gert 0 2.0
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 Z 1 36 Geussens, Patrick 1554 2.0
11 - A        
12 - A        
13 - A        
0 1666 3 3.0 1127 2162 71.00 75.00 17.00 27.0 -
11 A
Renkens, Stef
  11 Renkens, Stef 1586 4.5
1 - A        
2 - A        
3 W 1 61 Langedock Merijn 0 0.0
4 - A        
5 - A        
6 W 1 35 Wouters, Maarten 1809 1.0
7 Z ½ 18 Talloen, Bert 1368 3.5
8 Z 0 1 Demiddele, Kevin 1988 7.0
9 W 0 6 Slechten, Tim 0 4.5
10 Z 1 45 Przybylski Mateusz 1500 0.0
11 W 0 5 Peers, Wim 1474 5.5
12 Z 1 17 Franklin-Mann, Josh 0 3.5
13 - A        
1586 1566 8 4.5 1109 1505 78.50 83.00 25.75 28.5 -
12 N A
Moonen Frodo
  12 Moonen Frodo 0 2.0
1 - A        
2 Z 1 48 Janssens, Joren 1386 0.0
3 W 1 62 Dirkx, Luk 0 1.0
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
0 0 2 2.0 1097 1493 67.50 70.50 11.00 23.0 -
13 N A
De Kort Bart
  13 De Kort Bart 0 2.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 W 1 64 De Keyser, Eric 1150 1.0
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 Z 1 40 Sirosh, Ilja 2402 0.5
12 - A        
13 - A        
0 0 2 2.0 1087 2576 61.00 64.00 10.50 11.0 -
14 A
Abidin, Aysajan
  14 Abidin, Aysajan 1553 2.5
1 W 1 38 Markovsky, Stefan 0 0.0
2 W ½ 40 Sirosh, Ilja 2402 0.5
3 - A        
4 - A        
5 Z 1 5 Peers, Wim 1474 5.5
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
1553 1591 3 2.5 1084 1823 72.50 76.00 16.50 28.0 -
15 N A
Purser Steve
  15 Purser Steve 1300 2.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 W 1 64 De Keyser, Eric 1150 1.0
11 - A        
12 Z 1 60 Molenaar Bram 1450 0.0
13 - A        
1300 0 2 2.0 1080 2100 58.00 61.00 10.00 6.0 -
16 A
Jacobs, Michiel
  16 Jacobs, Michiel 1979 2.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 W 1 58 Pitts, Reuben 0 1.5
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 Z 1 66 Tupikin, Viktor 0 1.0
13 - A        
1979 1824 2 2.0 1073 2379 58.50 61.50 9.50 8.0 -
17
Franklin-Mann, Josh
  17 Franklin-Mann, Josh 0 3.5
1 W 0 31 Kutlu, Hasan 1804 1.0
2 Z 1 50 De Praitere, Hannes 0 0.0
3 W 0 3 Geirnaert, Steven 2428 4.0
4 Z 0 1 Demiddele, Kevin 1988 7.0
5 - A        
6 - A        
7 W ½ 5 Peers, Wim 1474 5.5
8 - A        
9 W 1 18 Talloen, Bert 1368 3.5
10 - A        
11 Z 0 7 Nguyen, Khoi 1314 3.0
12 W 0 11 Renkens, Stef 1586 4.5
13 Z 1 41 Voet, Dirk 1807 1.0
0 0 9 3.5 1062 1450 80.00 84.50 20.25 21.5 1.0
18
Talloen, Bert
  18 Talloen, Bert 1368 3.5
1 - A        
2 W ½ 33 Jacobs Wieter 0 0.5
3 Z 0 6 Slechten, Tim 0 4.5
4 W 1 34 Van Campenhout, Michael 0 2.5
5 Z ½ 32 Aishajiang, Ehsan 1187 2.0
6 W 0 29 Vaneechoutte, Ruben 1589 3.0
7 W ½ 11 Renkens, Stef 1586 4.5
8 - A        
9 Z 0 17 Franklin-Mann, Josh 0 3.5
10 Z 0 1 Demiddele, Kevin 1988 7.0
11 W 1 52 De Meester Remi 1400 0.0
12 Z 0 7 Nguyen, Khoi 1314 3.0
13 W 0 9 Hoogstijns, Raf 1992 3.0
1368 1372 11 3.5 1060 1184 84.00 89.50 21.75 27.0 0.0
19 A
De Witte, Stein
  19 De Witte, Stein 1838 1.0
1 - A        
2 - A        
3 W 1 49 Michiels Yves 0 0.0
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
1838 1831 1 1.0 1050 2238 60.00 62.00 6.00 11.0 -
20 A
Talibi Alaoui, Younes
  20 Talibi Alaoui, Younes 1695 1.0
1 - A        
2 Z 1 61 Langedock Merijn 0 0.0
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
1695 1632 1 1.0 1050 2095 60.00 62.00 5.50 12.0 -
21 A
Pereira Garza, Cecilia
  21 Pereira Garza, Cecilia 1386 2.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 Z 1 29 Vaneechoutte, Ruben 1589 3.0
8 - A        
9 W 0 41 Voet, Dirk 1807 1.0
10 Z 1 63 De Braekeleer, Gert 0 2.0
11 - A        
12 - A        
13 - A        
1386 1411 3 2.0 1046 1587 64.00 67.00 11.50 11.0 -
22 A
Leonel, Davi
  22 Leonel, Davi 1870 1.0
1 W 1 44 Van Elsacker, Jasper 1355 0.0
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
1870 1980 1 1.0 1045 2270 61.00 63.00 6.00 13.0 -
23 A
Slootmaekers, Romain
  23 Slootmaekers, Romain 1982 1.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 Z 1 58 Pitts, Reuben 0 1.5
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
1982 1972 1 1.0 1045 2382 58.50 60.50 5.50 9.0 -
24 A
Massoels, Thomas
  24 Massoels, Thomas 1954 1.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 W 1 37 Ben Yahmed, Amine 0 2.0
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
1954 1950 1 1.0 1045 2354 58.00 60.00 5.50 8.0 -
25 N A
De Beenhouwer Therenty
  25 De Beenhouwer Therenty 0 1.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 Z 1 64 De Keyser, Eric 1150 1.0
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
0 0 1 1.0 1045 1950 57.50 59.50 4.50 9.0 -
26 A
Van Vooren, Kristien
  26 Van Vooren, Kristien 1662 1.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 Z 1 66 Tupikin, Viktor 0 1.0
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
1662 0 1 1.0 1045 2062 57.00 59.00 4.00 9.0 -
27 N
Ertugrul Yigit
  27 Ertugrul Yigit 0 2.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 W 0 37 Ben Yahmed, Amine 0 2.0
10 Z 1 65 Purser William 1460 0.0
11 - A        
12 - A        
13 W 1 60 Molenaar Bram 1450 0.0
0 0 3 2.0 1036 1103 61.50 64.00 11.00 5.0 -
28 N A
Hassan Aram
  28 Hassan Aram 1700 1.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 Z 1 37 Ben Yahmed, Amine 0 2.0
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
1700 0 1 1.0 1036 2100 57.00 59.00 5.50 6.0 -
29 A
Vaneechoutte, Ruben
  29 Vaneechoutte, Ruben 1589 3.0
1 W 1 62 Dirkx, Luk 0 1.0
2 - A        
3 Z 1 34 Van Campenhout, Michael 0 2.5
4 W 0 6 Slechten, Tim 0 4.5
5 - A        
6 Z 1 18 Talloen, Bert 1368 3.5
7 W 0 21 Pereira Garza, Cecilia 1386 2.0
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
1589 1920 5 3.0 1035 1344 71.50 75.50 15.00 32.0 -
30 A
Ognyanov, Michail
  30 Ognyanov, Michail 1585 1.0
1 Z 1 39 Pardaens, Joren 0 0.0
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
1585 1620 1 1.0 1034 1985 61.00 63.00 6.00 13.0 -
31 A
Kutlu, Hasan
  31 Kutlu, Hasan 1804 1.0
1 Z 1 17 Franklin-Mann, Josh 0 3.5
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
1804 1788 1 1.0 1032 2204 60.50 62.50 5.50 13.0 -
32 A
Aishajiang, Ehsan
  32 Aishajiang, Ehsan 1187 2.0
1 W 1 63 De Braekeleer, Gert 0 2.0
2 Z ½ 5 Peers, Wim 1474 5.5
3 - A        
4 - A        
5 W ½ 18 Talloen, Bert 1368 3.5
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
1187 1332 3 2.0 1020 1343 66.00 69.00 10.50 23.5 -
33 N A
Jacobs Wieter
  33 Jacobs Wieter 0 0.5
1 - A        
2 Z ½ 18 Talloen, Bert 1368 3.5
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
0 0 1 0.5 1000 1404 54.00 55.50 2.25 6.0 -
34 A
Van Campenhout, Michael
  34 Van Campenhout, Michael 0 2.5
1 W 0 57 Vanoverloop, Rune 1637 1.0
2 Z 1 58 Pitts, Reuben 0 1.5
3 W 0 29 Vaneechoutte, Ruben 1589 3.0
4 Z 0 18 Talloen, Bert 1368 3.5
5 Z ½ 55 Olemans, Arne 0 1.5
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 W 1 42 Beaucarne, Loic 0 1.0
10 W 0 6 Slechten, Tim 0 4.5
11 - A        
12 - A        
13 - A        
0 0 7 2.5 999 554 67.50 71.00 14.50 21.5 -
35 A
Wouters, Maarten
  35 Wouters, Maarten 1809 1.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 W 1 66 Tupikin, Viktor 0 1.0
5 - A        
6 Z 0 11 Renkens, Stef 1586 4.5
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
1809 1787 2 1.0 999 1512 59.00 61.00 4.00 10.0 -
36 A
Geussens, Patrick
  36 Geussens, Patrick 1554 2.0
1 - A        
2 - A        
3 Z 0 4 Goossens, Roel 2369 4.0
4 - A        
5 - A        
6 W 1 66 Tupikin, Viktor 0 1.0
7 - A        
8 Z 1 62 Dirkx, Luk 0 1.0
9 - A        
10 W 0 10 De Clerck, Lucas 1666 3.0
11 - A        
12 - A        
13 - A        
1554 0 4 2.0 998 1489 67.00 70.00 9.00 14.0 -
37 A
Ben Yahmed, Amine
  37 Ben Yahmed, Amine 0 2.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 W 0 55 Olemans, Arne 0 1.5
5 - A        
6 Z 0 24 Massoels, Thomas 1954 1.0
7 Z 0 42 Beaucarne, Loic 0 1.0
8 W 0 28 Hassan Aram 1700 1.0
9 Z 1 27 Ertugrul Yigit 0 2.0
10 - A        
11 - A        
12 W 1 63 De Braekeleer, Gert 0 2.0
13 - A        
0 0 6 2.0 974 492 68.50 71.50 11.50 7.0 -
38 A
Markovsky, Stefan
  38 Markovsky, Stefan 0 0.0
1 Z 0 14 Abidin, Aysajan 1553 2.5
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
0 0 1 0.0 966 1083 51.50 52.50 0.00 0.0 -
39 A
Pardaens, Joren
  39 Pardaens, Joren 0 0.0
1 W 0 30 Ognyanov, Michail 1585 1.0
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
0 0 1 0.0 966 1115 51.00 52.00 0.00 0.0 -
40 N A
Sirosh, Ilja
  40 Sirosh, Ilja 2402 0.5
1 - A        
2 Z ½ 14 Abidin, Aysajan 1553 2.5
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 W 0 13 De Kort Bart 0 2.0
12 - A        
13 - A        
0 2402 IM 2 0.5 957 1827 62.00 63.50 3.75 6.0 -
41
Voet, Dirk
  41 Voet, Dirk 1807 1.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 Z 1 21 Pereira Garza, Cecilia 1386 2.0
10 W 0 4 Goossens, Roel 2369 4.0
11 - A        
12 - A        
13 W 0 17 Franklin-Mann, Josh 0 3.5
1807 1827 3 1.0 956 1564 66.00 68.50 7.00 5.0 -
42 A
Beaucarne, Loic
  42 Beaucarne, Loic 0 1.0
1 Z 0 10 De Clerck, Lucas 1666 3.0
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 W 1 37 Ben Yahmed, Amine 0 2.0
8 - A        
9 Z 0 34 Van Campenhout, Michael 0 2.5
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
0 0 3 1.0 955 445 60.00 62.00 5.50 7.0 -
43 N A
Mondelaars Sepp
  43 Mondelaars Sepp 1300 0.0
1 Z 0 2 Blanter, Marfa 1778 5.0
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
1300 0 1 0.0 955 1230 53.00 54.00 0.00 0.0 -
44 A
Van Elsacker, Jasper
  44 Van Elsacker, Jasper 1355 0.0
1 Z 0 22 Leonel, Davi 1870 1.0
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
1355 1363 1 0.0 955 1285 51.00 52.00 0.00 0.0 -
45 N A
Przybylski Mateusz
  45 Przybylski Mateusz 1500 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 W 0 11 Renkens, Stef 1586 4.5
11 - A        
12 - A        
13 - A        
1500 0 1 0.0 950 1116 55.50 56.50 0.00 0.0 -
46 N A
Van Ormelingen Arne
  46 Van Ormelingen Arne 1400 0.0
1 - A        
2 - A        
3 W 0 1 Demiddele, Kevin 1988 7.0
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
1400 0 1 0.0 950 1330 53.50 54.50 0.00 0.0 -
47 A
Beddegenoodts, Marc
  47 Beddegenoodts, Marc 1223 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 W 0 7 Nguyen, Khoi 1314 3.0
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
1223 1355 1 0.0 950 844 53.50 54.50 0.00 0.0 -
48 A
Janssens, Joren
  48 Janssens, Joren 1386 0.0
1 - A        
2 W 0 12 Moonen Frodo 0 2.0
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
1386 1746 1 0.0 950 516 52.00 53.00 0.00 0.0 -
49 N A
Michiels Yves
  49 Michiels Yves 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 Z 0 19 De Witte, Stein 1838 1.0
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
0 0 1 0.0 950 1368 52.00 53.00 0.00 0.0 -
50 A
De Praitere, Hannes
  50 De Praitere, Hannes 0 0.0
1 - A        
2 W 0 17 Franklin-Mann, Josh 0 3.5
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
0 0 1 0.0 947 -470 50.00 51.00 0.00 0.0 -
51 N A
Vanheeswijck Daan
  51 Vanheeswijck Daan 0 0.0
1 - A        
2 Z 0 62 Dirkx, Luk 0 1.0
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
0 0 1 0.0 947 -470 49.50 50.50 0.00 0.0 -
52 N A
De Meester Remi
  52 De Meester Remi 1400 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 Z 0 18 Talloen, Bert 1368 3.5
12 - A        
13 - A        
1400 0 1 0.0 946 898 53.50 54.50 0.00 0.0 -
53 N A
Vanden Bergh Lander
  53 Vanden Bergh Lander 0 0.0
1 - A        
2 W 0 59 Meert Kaio 1400 1.0
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
0 0 1 0.0 946 930 50.00 51.00 0.00 0.0 -
54 N A
Steenwegen Jeroen
  54 Steenwegen Jeroen 0 0.0
1 - A        
2 Z 0 63 De Braekeleer, Gert 0 2.0
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
0 0 1 0.0 946 -470 49.00 50.00 0.00 0.0 -
55 A
Olemans, Arne
  55 Olemans, Arne 0 1.5
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 Z 1 37 Ben Yahmed, Amine 0 2.0
5 W ½ 34 Van Campenhout, Michael 0 2.5
6 Z 0 8 Persoons, Bart 1742 4.5
7 - A        
8 W 0 2 Blanter, Marfa 1778 5.0
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
0 0 4 1.5 941 793 67.00 69.50 8.25 14.5 -
56 A
De Coninck, Jonathan
  56 De Coninck, Jonathan 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 Z 0 66 Tupikin, Viktor 0 1.0
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
0 0 1 0.0 936 -470 51.00 52.00 0.00 0.0 -
57 A
Vanoverloop, Rune
  57 Vanoverloop, Rune 1637 1.0
1 Z 1 34 Van Campenhout, Michael 0 2.5
2 - A        
3 W 0 5 Peers, Wim 1474 5.5
4 - A        
5 Z 0 3 Geirnaert, Steven 2428 4.0
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
1637 1671 3 1.0 935 1473 63.50 65.50 5.50 13.0 -
58 A
Pitts, Reuben
  58 Pitts, Reuben 0 1.5
1 - A        
2 W 0 34 Van Campenhout, Michael 0 2.5
3 Z ½ 8 Persoons, Bart 1742 4.5
4 - A        
5 W 0 23 Slootmaekers, Romain 1982 1.0
6 - A        
7 - A        
8 Z 0 16 Jacobs, Michiel 1979 2.0
9 - A        
10 - A        
11 Z 1 66 Tupikin, Viktor 0 1.0
12 - A        
13 - A        
0 0 5 1.5 934 1000 63.00 65.50 7.50 8.5 -
59 N A
Meert Kaio
  59 Meert Kaio 1400 1.0
1 W 0 9 Hoogstijns, Raf 1992 3.0
2 Z 1 53 Vanden Bergh Lander 0 0.0
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 Z 0 8 Persoons, Bart 1742 4.5
8 W 0 4 Goossens, Roel 2369 4.0
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
1400 0 4 1.0 931 1402 67.50 69.50 6.00 12.0 -
60 N
Molenaar Bram
  60 Molenaar Bram 1450 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 W 0 15 Purser Steve 1300 2.0
13 Z 0 27 Ertugrul Yigit 0 2.0
1450 0 2 0.0 907 586 62.00 64.00 0.00 0.0 -
61 N A
Langedock Merijn
  61 Langedock Merijn 0 0.0
1 - A        
2 W 0 20 Talibi Alaoui, Younes 1695 1.0
3 Z 0 11 Renkens, Stef 1586 4.5
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
0 0 2 0.0 905 1052 52.50 53.50 0.00 0.0 -
62 A
Dirkx, Luk
  62 Dirkx, Luk 0 1.0
1 Z 0 29 Vaneechoutte, Ruben 1589 3.0
2 W 1 51 Vanheeswijck Daan 0 0.0
3 Z 0 12 Moonen Frodo 0 2.0
4 - A        
5 W 0 2 Blanter, Marfa 1778 5.0
6 - A        
7 - A        
8 W 0 36 Geussens, Patrick 1554 2.0
9 - A        
10 - A        
11 - A        
12 - A        
13 - A        
0 0 5 1.0 900 754 66.00 68.00 6.00 12.0 -
63 A
De Braekeleer, Gert
  63 De Braekeleer, Gert 0 2.0
1 Z 0 32 Aishajiang, Ehsan 1187 2.0
2 W 1 54 Steenwegen Jeroen 0 0.0
3 - A        
4 W 0 10 De Clerck, Lucas 1666 3.0
5 W 0 8 Persoons, Bart 1742 4.5
6 - A        
7 Z 1 64 De Keyser, Eric 1150 1.0
8 Z 0 5 Peers, Wim 1474 5.5
9 - A        
10 W 0 21 Pereira Garza, Cecilia 1386 2.0
11 - A        
12 Z 0 37 Ben Yahmed, Amine 0 2.0
13 - A        
0 0 8 2.0 896 883 74.00 77.00 10.50 19.0 -
64 A
De Keyser, Eric
  64 De Keyser, Eric 1150 1.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 Z 0 5 Peers, Wim 1474 5.5
5 W 0 25 De Beenhouwer Therenty 0 1.0
6 Z 0 13 De Kort Bart 0 2.0
7 W 0 63 De Braekeleer, Gert 0 2.0
8 - A        
9 - A        
10 Z 0 15 Purser Steve 1300 2.0
11 - A        
12 W 1 65 Purser William 1460 0.0
13 - A        
1150 1180 6 1.0 884 808 67.50 69.50 5.50 2.0 -
65 N A
Purser William
  65 Purser William 1460 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 W 0 27 Ertugrul Yigit 0 2.0
11 - A        
12 Z 0 64 De Keyser, Eric 1150 1.0
13 - A        
1460 0 2 0.0 879 516 58.50 59.50 0.00 0.0 -
66 A
Tupikin, Viktor
  66 Tupikin, Viktor 0 1.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 Z 0 35 Wouters, Maarten 1809 1.0
5 W 0 26 Van Vooren, Kristien 1662 1.0
6 Z 0 36 Geussens, Patrick 1554 2.0
7 W 1 56 De Coninck, Jonathan 0 0.0
8 Z 0 9 Hoogstijns, Raf 1992 3.0
9 - A        
10 - A        
11 W 0 58 Pitts, Reuben 0 1.5
12 W 0 16 Jacobs, Michiel 1979 2.0
13 - A        
0 0 7 1.0 851 989 74.00 76.00 6.00 7.0 -
Begin van de pagina
Ronde 1 (25/02/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Meert Kaio 1000 (1400) 0-1 Hoogstijns, Raf 1000 (1992)
2 Leonel, Davi 1000 (1870) 1-0 Van Elsacker, Jasper 1000 (1355)
3 Franklin-Mann, Josh 1000 (0) 0-1 Kutlu, Hasan 1000 (1804)
4 Blanter, Marfa 1000 (1778) 1-0 Mondelaars Sepp 1000 (1300)
5 Aishajiang, Ehsan 1000 (1187) 1-0 De Braekeleer, Gert 1000 (0)
6 Van Campenhout, Michael 1000 (0) 0-1 Vanoverloop, Rune 1000 (1637)
7 De Clerck, Lucas 1000 (1666) 1-0 Beaucarne, Loic 1000 (0)
8 Vaneechoutte, Ruben 1000 (1589) 1-0 Dirkx, Luk 1000 (0)
9 Pardaens, Joren 1000 (0) 0-1 Ognyanov, Michail 1000 (1585)
10 Abidin, Aysajan 1000 (1553) 1-0 Markovsky, Stefan 1000 (0)
11 Slechten, Tim 1000 (0) ½-½ Peers, Wim 1000 (1474)
  Beddegenoodts, Marc 1000 (1223) 0 Afwezig  
  Ben Yahmed, Amine 1000 (0) 0 Afwezig  
  De Beenhouwer Therenty 1000 (0) 0 Afwezig  
  De Coninck, Jonathan 1000 (0) 0 Afwezig  
  De Keyser, Eric 1000 (1150) 0 Afwezig  
  De Kort Bart 1000 (0) 0 Afwezig  
  De Meester Remi 1000 (1400) 0 Afwezig  
  De Praitere, Hannes 1000 (0) 0 Afwezig  
  De Witte, Stein 1000 (1838) 0 Afwezig  
  Demiddele, Kevin 1000 (1988) 0 Afwezig  
  Ertugrul Yigit 1000 (0) 0 Afwezig  
  Geirnaert, Steven 1000 (2428) 0 Afwezig  
  Geussens, Patrick 1000 (1554) 0 Afwezig  
  Goossens, Roel 1000 (2369) 0 Afwezig  
  Hassan Aram 1000 (1700) 0 Afwezig  
  Jacobs Wieter 1000 (0) 0 Afwezig  
  Jacobs, Michiel 1000 (1979) 0 Afwezig  
  Janssens, Joren 1000 (1386) 0 Afwezig  
  Langedock Merijn 1000 (0) 0 Afwezig  
  Massoels, Thomas 1000 (1954) 0 Afwezig  
  Michiels Yves 1000 (0) 0 Afwezig  
  Molenaar Bram 1000 (1450) 0 Afwezig  
  Moonen Frodo 1000 (0) 0 Afwezig  
  Nguyen, Khoi 1000 (1314) 0 Afwezig  
  Olemans, Arne 1000 (0) 0 Afwezig  
  Pereira Garza, Cecilia 1000 (1386) 0 Afwezig  
  Persoons, Bart 1000 (1742) 0 Afwezig  
  Pitts, Reuben 1000 (0) 0 Afwezig  
  Przybylski Mateusz 1000 (1500) 0 Afwezig  
  Purser Steve 1000 (1300) 0 Afwezig  
  Purser William 1000 (1460) 0 Afwezig  
  Renkens, Stef 1000 (1586) 0 Afwezig  
  Sirosh, Ilja 1000 (2402) 0 Afwezig  
  Slootmaekers, Romain 1000 (1982) 0 Afwezig  
  Steenwegen Jeroen 1000 (0) 0 Afwezig  
  Talibi Alaoui, Younes 1000 (1695) 0 Afwezig  
  Talloen, Bert 1000 (1368) 0 Afwezig  
  Tupikin, Viktor 1000 (0) 0 Afwezig  
  Van Ormelingen Arne 1000 (1400) 0 Afwezig  
  Van Vooren, Kristien 1000 (1662) 0 Afwezig  
  Vanden Bergh Lander 1000 (0) 0 Afwezig  
  Vanheeswijck Daan 1000 (0) 0 Afwezig  
  Voet, Dirk 1000 (1807) 0 Afwezig  
  Wouters, Maarten 1000 (1809) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 2 (04/03/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Abidin, Aysajan 1034 (1553) ½-½ Sirosh, Ilja 1000 (2402)
2 Peers, Wim 970 (1474) ½-½ Aishajiang, Ehsan 1038 (1187)
3 Pitts, Reuben 1000 (0) 0-1 Van Campenhout, Michael 966 (0)
4 Langedock Merijn 1000 (0) 0-1 Talibi Alaoui, Younes 1000 (1695)
5 Janssens, Joren 1000 (1386) 0-1 Moonen Frodo 1000 (0)
6 Talloen, Bert 1000 (1368) ½-½ Jacobs Wieter 1000 (0)
7 Dirkx, Luk 966 (0) 1-0 Vanheeswijck Daan 1000 (0)
8 Vanden Bergh Lander 1000 (0) 0-1 Meert Kaio 956 (1400)
9 De Praitere, Hannes 1000 (0) 0-1 Franklin-Mann, Josh 968 (0)
10 De Braekeleer, Gert 962 (0) 1-0 Steenwegen Jeroen 1000 (0)
  Beaucarne, Loic 967 (0) 0 Afwezig  
  Beddegenoodts, Marc 1000 (1223) 0 Afwezig  
  Ben Yahmed, Amine 1000 (0) 0 Afwezig  
  Blanter, Marfa 1045 (1778) 0 Afwezig  
  De Beenhouwer Therenty 1000 (0) 0 Afwezig  
  De Clerck, Lucas 1033 (1666) 0 Afwezig  
  De Coninck, Jonathan 1000 (0) 0 Afwezig  
  De Keyser, Eric 1000 (1150) 0 Afwezig  
  De Kort Bart 1000 (0) 0 Afwezig  
  De Meester Remi 1000 (1400) 0 Afwezig  
  De Witte, Stein 1000 (1838) 0 Afwezig  
  Demiddele, Kevin 1000 (1988) 0 Afwezig  
  Ertugrul Yigit 1000 (0) 0 Afwezig  
  Geirnaert, Steven 1000 (2428) 0 Afwezig  
  Geussens, Patrick 1000 (1554) 0 Afwezig  
  Goossens, Roel 1000 (2369) 0 Afwezig  
  Hassan Aram 1000 (1700) 0 Afwezig  
  Hoogstijns, Raf 1044 (1992) 0 Afwezig  
  Jacobs, Michiel 1000 (1979) 0 Afwezig  
  Kutlu, Hasan 1032 (1804) 0 Afwezig  
  Leonel, Davi 1045 (1870) 0 Afwezig  
  Markovsky, Stefan 966 (0) 0 Afwezig  
  Massoels, Thomas 1000 (1954) 0 Afwezig  
  Michiels Yves 1000 (0) 0 Afwezig  
  Molenaar Bram 1000 (1450) 0 Afwezig  
  Mondelaars Sepp 955 (1300) 0 Afwezig  
  Nguyen, Khoi 1000 (1314) 0 Afwezig  
  Ognyanov, Michail 1034 (1585) 0 Afwezig  
  Olemans, Arne 1000 (0) 0 Afwezig  
  Pardaens, Joren 966 (0) 0 Afwezig  
  Pereira Garza, Cecilia 1000 (1386) 0 Afwezig  
  Persoons, Bart 1000 (1742) 0 Afwezig  
  Przybylski Mateusz 1000 (1500) 0 Afwezig  
  Purser Steve 1000 (1300) 0 Afwezig  
  Purser William 1000 (1460) 0 Afwezig  
  Renkens, Stef 1000 (1586) 0 Afwezig  
  Slechten, Tim 1015 (0) 0 Afwezig  
  Slootmaekers, Romain 1000 (1982) 0 Afwezig  
  Tupikin, Viktor 1000 (0) 0 Afwezig  
  Van Elsacker, Jasper 955 (1355) 0 Afwezig  
  Van Ormelingen Arne 1000 (1400) 0 Afwezig  
  Van Vooren, Kristien 1000 (1662) 0 Afwezig  
  Vaneechoutte, Ruben 1034 (1589) 0 Afwezig  
  Vanoverloop, Rune 1034 (1637) 0 Afwezig  
  Voet, Dirk 1000 (1807) 0 Afwezig  
  Wouters, Maarten 1000 (1809) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 3 (11/03/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Moonen Frodo 1050 (0) 1-0 Dirkx, Luk 1019 (0)
2 Vanoverloop, Rune 1034 (1637) 0-1 Peers, Wim 977 (1474)
3 Van Campenhout, Michael 1019 (0) 0-1 Vaneechoutte, Ruben 1034 (1589)
4 Slechten, Tim 1015 (0) 1-0 Talloen, Bert 1000 (1368)
5 Franklin-Mann, Josh 1021 (0) 0-1 Geirnaert, Steven 1000 (2428)
6 Goossens, Roel 1000 (2369) 1-0 Geussens, Patrick 1000 (1554)
7 Van Ormelingen Arne 1000 (1400) 0-1 Demiddele, Kevin 1000 (1988)
8 De Witte, Stein 1000 (1838) 1-0 Michiels Yves 1000 (0)
9 Renkens, Stef 1000 (1586) 1-0 Langedock Merijn 950 (0)
10 Persoons, Bart 1000 (1742) ½-½ Pitts, Reuben 947 (0)
  Abidin, Aysajan 1028 (1553) 0 Afwezig  
  Aishajiang, Ehsan 1024 (1187) 0 Afwezig  
  Beaucarne, Loic 967 (0) 0 Afwezig  
  Beddegenoodts, Marc 1000 (1223) 0 Afwezig  
  Ben Yahmed, Amine 1000 (0) 0 Afwezig  
  Blanter, Marfa 1045 (1778) 0 Afwezig  
  De Beenhouwer Therenty 1000 (0) 0 Afwezig  
  De Braekeleer, Gert 1016 (0) 0 Afwezig  
  De Clerck, Lucas 1033 (1666) 0 Afwezig  
  De Coninck, Jonathan 1000 (0) 0 Afwezig  
  De Keyser, Eric 1000 (1150) 0 Afwezig  
  De Kort Bart 1000 (0) 0 Afwezig  
  De Meester Remi 1000 (1400) 0 Afwezig  
  De Praitere, Hannes 947 (0) 0 Afwezig  
  Ertugrul Yigit 1000 (0) 0 Afwezig  
  Hassan Aram 1000 (1700) 0 Afwezig  
  Hoogstijns, Raf 1044 (1992) 0 Afwezig  
  Jacobs Wieter 1000 (0) 0 Afwezig  
  Jacobs, Michiel 1000 (1979) 0 Afwezig  
  Janssens, Joren 950 (1386) 0 Afwezig  
  Kutlu, Hasan 1032 (1804) 0 Afwezig  
  Leonel, Davi 1045 (1870) 0 Afwezig  
  Markovsky, Stefan 966 (0) 0 Afwezig  
  Massoels, Thomas 1000 (1954) 0 Afwezig  
  Meert Kaio 1010 (1400) 0 Afwezig  
  Molenaar Bram 1000 (1450) 0 Afwezig  
  Mondelaars Sepp 955 (1300) 0 Afwezig  
  Nguyen, Khoi 1000 (1314) 0 Afwezig  
  Ognyanov, Michail 1034 (1585) 0 Afwezig  
  Olemans, Arne 1000 (0) 0 Afwezig  
  Pardaens, Joren 966 (0) 0 Afwezig  
  Pereira Garza, Cecilia 1000 (1386) 0 Afwezig  
  Przybylski Mateusz 1000 (1500) 0 Afwezig  
  Purser Steve 1000 (1300) 0 Afwezig  
  Purser William 1000 (1460) 0 Afwezig  
  Sirosh, Ilja 1003 (2402) 0 Afwezig  
  Slootmaekers, Romain 1000 (1982) 0 Afwezig  
  Steenwegen Jeroen 946 (0) 0 Afwezig  
  Talibi Alaoui, Younes 1050 (1695) 0 Afwezig  
  Tupikin, Viktor 1000 (0) 0 Afwezig  
  Van Elsacker, Jasper 955 (1355) 0 Afwezig  
  Van Vooren, Kristien 1000 (1662) 0 Afwezig  
  Vanden Bergh Lander 946 (0) 0 Afwezig  
  Vanheeswijck Daan 947 (0) 0 Afwezig  
  Voet, Dirk 1000 (1807) 0 Afwezig  
  Wouters, Maarten 1000 (1809) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 4 (18/03/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Peers, Wim 1033 (1474) 1-0 De Keyser, Eric 1000 (1150)
2 Vaneechoutte, Ruben 1082 (1589) 0-1 Slechten, Tim 1063 (0)
3 Wouters, Maarten 1000 (1809) 1-0 Tupikin, Viktor 1000 (0)
4 Demiddele, Kevin 1050 (1988) 1-0 Franklin-Mann, Josh 969 (0)
5 Talloen, Bert 952 (1368) 1-0 Van Campenhout, Michael 971 (0)
6 Ben Yahmed, Amine 1000 (0) 0-1 Olemans, Arne 1000 (0)
7 Beddegenoodts, Marc 1000 (1223) 0-1 Nguyen, Khoi 1000 (1314)
8 De Braekeleer, Gert 1016 (0) 0-1 De Clerck, Lucas 1033 (1666)
  Abidin, Aysajan 1028 (1553) 0 Afwezig  
  Aishajiang, Ehsan 1024 (1187) 0 Afwezig  
  Beaucarne, Loic 967 (0) 0 Afwezig  
  Blanter, Marfa 1045 (1778) 0 Afwezig  
  De Beenhouwer Therenty 1000 (0) 0 Afwezig  
  De Coninck, Jonathan 1000 (0) 0 Afwezig  
  De Kort Bart 1000 (0) 0 Afwezig  
  De Meester Remi 1000 (1400) 0 Afwezig  
  De Praitere, Hannes 947 (0) 0 Afwezig  
  De Witte, Stein 1050 (1838) 0 Afwezig  
  Dirkx, Luk 972 (0) 0 Afwezig  
  Ertugrul Yigit 1000 (0) 0 Afwezig  
  Geirnaert, Steven 1052 (2428) 0 Afwezig  
  Geussens, Patrick 950 (1554) 0 Afwezig  
  Goossens, Roel 1050 (2369) 0 Afwezig  
  Hassan Aram 1000 (1700) 0 Afwezig  
  Hoogstijns, Raf 1044 (1992) 0 Afwezig  
  Jacobs Wieter 1000 (0) 0 Afwezig  
  Jacobs, Michiel 1000 (1979) 0 Afwezig  
  Janssens, Joren 950 (1386) 0 Afwezig  
  Kutlu, Hasan 1032 (1804) 0 Afwezig  
  Langedock Merijn 905 (0) 0 Afwezig  
  Leonel, Davi 1045 (1870) 0 Afwezig  
  Markovsky, Stefan 966 (0) 0 Afwezig  
  Massoels, Thomas 1000 (1954) 0 Afwezig  
  Meert Kaio 1010 (1400) 0 Afwezig  
  Michiels Yves 950 (0) 0 Afwezig  
  Molenaar Bram 1000 (1450) 0 Afwezig  
  Mondelaars Sepp 955 (1300) 0 Afwezig  
  Moonen Frodo 1097 (0) 0 Afwezig  
  Ognyanov, Michail 1034 (1585) 0 Afwezig  
  Pardaens, Joren 966 (0) 0 Afwezig  
  Pereira Garza, Cecilia 1000 (1386) 0 Afwezig  
  Persoons, Bart 990 (1742) 0 Afwezig  
  Pitts, Reuben 952 (0) 0 Afwezig  
  Przybylski Mateusz 1000 (1500) 0 Afwezig  
  Purser Steve 1000 (1300) 0 Afwezig  
  Purser William 1000 (1460) 0 Afwezig  
  Renkens, Stef 1045 (1586) 0 Afwezig  
  Sirosh, Ilja 1003 (2402) 0 Afwezig  
  Slootmaekers, Romain 1000 (1982) 0 Afwezig  
  Steenwegen Jeroen 946 (0) 0 Afwezig  
  Talibi Alaoui, Younes 1050 (1695) 0 Afwezig  
  Van Elsacker, Jasper 955 (1355) 0 Afwezig  
  Van Ormelingen Arne 950 (1400) 0 Afwezig  
  Van Vooren, Kristien 1000 (1662) 0 Afwezig  
  Vanden Bergh Lander 946 (0) 0 Afwezig  
  Vanheeswijck Daan 947 (0) 0 Afwezig  
  Vanoverloop, Rune 978 (1637) 0 Afwezig  
  Voet, Dirk 1000 (1807) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 5 (25/03/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Peers, Wim 1085 (1474) 0-1 Abidin, Aysajan 1028 (1553)
2 Aishajiang, Ehsan 1024 (1187) ½-½ Talloen, Bert 1004 (1368)
3 Geirnaert, Steven 1052 (2428) 1-0 Vanoverloop, Rune 978 (1637)
4 De Braekeleer, Gert 968 (0) 0-1 Persoons, Bart 990 (1742)
5 Dirkx, Luk 972 (0) 0-1 Blanter, Marfa 1045 (1778)
6 Olemans, Arne 1050 (0) ½-½ Van Campenhout, Michael 924 (0)
7 Pitts, Reuben 952 (0) 0-1 Slootmaekers, Romain 1000 (1982)
8 De Keyser, Eric 953 (1150) 0-1 De Beenhouwer Therenty 1000 (0)
9 Tupikin, Viktor 950 (0) 0-1 Van Vooren, Kristien 1000 (1662)
  Beaucarne, Loic 967 (0) 0 Afwezig  
  Beddegenoodts, Marc 950 (1223) 0 Afwezig  
  Ben Yahmed, Amine 950 (0) 0 Afwezig  
  De Clerck, Lucas 1081 (1666) 0 Afwezig  
  De Coninck, Jonathan 1000 (0) 0 Afwezig  
  De Kort Bart 1000 (0) 0 Afwezig  
  De Meester Remi 1000 (1400) 0 Afwezig  
  De Praitere, Hannes 947 (0) 0 Afwezig  
  De Witte, Stein 1050 (1838) 0 Afwezig  
  Demiddele, Kevin 1092 (1988) 0 Afwezig  
  Ertugrul Yigit 1000 (0) 0 Afwezig  
  Franklin-Mann, Josh 932 (0) 0 Afwezig  
  Geussens, Patrick 950 (1554) 0 Afwezig  
  Goossens, Roel 1050 (2369) 0 Afwezig  
  Hassan Aram 1000 (1700) 0 Afwezig  
  Hoogstijns, Raf 1044 (1992) 0 Afwezig  
  Jacobs Wieter 1000 (0) 0 Afwezig  
  Jacobs, Michiel 1000 (1979) 0 Afwezig  
  Janssens, Joren 950 (1386) 0 Afwezig  
  Kutlu, Hasan 1032 (1804) 0 Afwezig  
  Langedock Merijn 905 (0) 0 Afwezig  
  Leonel, Davi 1045 (1870) 0 Afwezig  
  Markovsky, Stefan 966 (0) 0 Afwezig  
  Massoels, Thomas 1000 (1954) 0 Afwezig  
  Meert Kaio 1010 (1400) 0 Afwezig  
  Michiels Yves 950 (0) 0 Afwezig  
  Molenaar Bram 1000 (1450) 0 Afwezig  
  Mondelaars Sepp 955 (1300) 0 Afwezig  
  Moonen Frodo 1097 (0) 0 Afwezig  
  Nguyen, Khoi 1050 (1314) 0 Afwezig  
  Ognyanov, Michail 1034 (1585) 0 Afwezig  
  Pardaens, Joren 966 (0) 0 Afwezig  
  Pereira Garza, Cecilia 1000 (1386) 0 Afwezig  
  Przybylski Mateusz 1000 (1500) 0 Afwezig  
  Purser Steve 1000 (1300) 0 Afwezig  
  Purser William 1000 (1460) 0 Afwezig  
  Renkens, Stef 1045 (1586) 0 Afwezig  
  Sirosh, Ilja 1003 (2402) 0 Afwezig  
  Slechten, Tim 1115 (0) 0 Afwezig  
  Steenwegen Jeroen 946 (0) 0 Afwezig  
  Talibi Alaoui, Younes 1050 (1695) 0 Afwezig  
  Van Elsacker, Jasper 955 (1355) 0 Afwezig  
  Van Ormelingen Arne 950 (1400) 0 Afwezig  
  Vanden Bergh Lander 946 (0) 0 Afwezig  
  Vaneechoutte, Ruben 1030 (1589) 0 Afwezig  
  Vanheeswijck Daan 947 (0) 0 Afwezig  
  Voet, Dirk 1000 (1807) 0 Afwezig  
  Wouters, Maarten 1050 (1809) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 6 (01/04/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Demiddele, Kevin 1092 (1988) 1-0 Peers, Wim 1039 (1474)
2 Talloen, Bert 1011 (1368) 0-1 Vaneechoutte, Ruben 1030 (1589)
3 Persoons, Bart 1038 (1742) 1-0 Olemans, Arne 1024 (0)
4 Renkens, Stef 1045 (1586) 1-0 Wouters, Maarten 1050 (1809)
5 Massoels, Thomas 1000 (1954) 1-0 Ben Yahmed, Amine 950 (0)
6 De Kort Bart 1000 (0) 1-0 De Keyser, Eric 908 (1150)
7 Geussens, Patrick 950 (1554) 1-0 Tupikin, Viktor 905 (0)
  Abidin, Aysajan 1084 (1553) 0 Afwezig  
  Aishajiang, Ehsan 1020 (1187) 0 Afwezig  
  Beaucarne, Loic 967 (0) 0 Afwezig  
  Beddegenoodts, Marc 950 (1223) 0 Afwezig  
  Blanter, Marfa 1088 (1778) 0 Afwezig  
  De Beenhouwer Therenty 1045 (0) 0 Afwezig  
  De Braekeleer, Gert 925 (0) 0 Afwezig  
  De Clerck, Lucas 1081 (1666) 0 Afwezig  
  De Coninck, Jonathan 1000 (0) 0 Afwezig  
  De Meester Remi 1000 (1400) 0 Afwezig  
  De Praitere, Hannes 947 (0) 0 Afwezig  
  De Witte, Stein 1050 (1838) 0 Afwezig  
  Dirkx, Luk 934 (0) 0 Afwezig  
  Ertugrul Yigit 1000 (0) 0 Afwezig  
  Franklin-Mann, Josh 932 (0) 0 Afwezig  
  Geirnaert, Steven 1095 (2428) 0 Afwezig  
  Goossens, Roel 1050 (2369) 0 Afwezig  
  Hassan Aram 1000 (1700) 0 Afwezig  
  Hoogstijns, Raf 1044 (1992) 0 Afwezig  
  Jacobs Wieter 1000 (0) 0 Afwezig  
  Jacobs, Michiel 1000 (1979) 0 Afwezig  
  Janssens, Joren 950 (1386) 0 Afwezig  
  Kutlu, Hasan 1032 (1804) 0 Afwezig  
  Langedock Merijn 905 (0) 0 Afwezig  
  Leonel, Davi 1045 (1870) 0 Afwezig  
  Markovsky, Stefan 966 (0) 0 Afwezig  
  Meert Kaio 1010 (1400) 0 Afwezig  
  Michiels Yves 950 (0) 0 Afwezig  
  Molenaar Bram 1000 (1450) 0 Afwezig  
  Mondelaars Sepp 955 (1300) 0 Afwezig  
  Moonen Frodo 1097 (0) 0 Afwezig  
  Nguyen, Khoi 1050 (1314) 0 Afwezig  
  Ognyanov, Michail 1034 (1585) 0 Afwezig  
  Pardaens, Joren 966 (0) 0 Afwezig  
  Pereira Garza, Cecilia 1000 (1386) 0 Afwezig  
  Pitts, Reuben 907 (0) 0 Afwezig  
  Przybylski Mateusz 1000 (1500) 0 Afwezig  
  Purser Steve 1000 (1300) 0 Afwezig  
  Purser William 1000 (1460) 0 Afwezig  
  Sirosh, Ilja 1003 (2402) 0 Afwezig  
  Slechten, Tim 1115 (0) 0 Afwezig  
  Slootmaekers, Romain 1045 (1982) 0 Afwezig  
  Steenwegen Jeroen 946 (0) 0 Afwezig  
  Talibi Alaoui, Younes 1050 (1695) 0 Afwezig  
  Van Campenhout, Michael 947 (0) 0 Afwezig  
  Van Elsacker, Jasper 955 (1355) 0 Afwezig  
  Van Ormelingen Arne 950 (1400) 0 Afwezig  
  Van Vooren, Kristien 1045 (1662) 0 Afwezig  
  Vanden Bergh Lander 946 (0) 0 Afwezig  
  Vanheeswijck Daan 947 (0) 0 Afwezig  
  Vanoverloop, Rune 935 (1637) 0 Afwezig  
  Voet, Dirk 1000 (1807) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 7 (08/04/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Vaneechoutte, Ruben 1083 (1589) 0-1 Pereira Garza, Cecilia 1000 (1386)
2 Talloen, Bert 973 (1368) ½-½ Renkens, Stef 1096 (1586)
3 Slechten, Tim 1115 (0) 0-1 Demiddele, Kevin 1137 (1988)
4 Franklin-Mann, Josh 932 (0) ½-½ Peers, Wim 1009 (1474)
5 Persoons, Bart 1087 (1742) 1-0 Meert Kaio 1010 (1400)
6 De Keyser, Eric 867 (1150) 0-1 De Braekeleer, Gert 925 (0)
7 Tupikin, Viktor 860 (0) 1-0 De Coninck, Jonathan 1000 (0)
8 Beaucarne, Loic 967 (0) 1-0 Ben Yahmed, Amine 905 (0)
  Abidin, Aysajan 1084 (1553) 0 Afwezig  
  Aishajiang, Ehsan 1020 (1187) 0 Afwezig  
  Beddegenoodts, Marc 950 (1223) 0 Afwezig  
  Blanter, Marfa 1088 (1778) 0 Afwezig  
  De Beenhouwer Therenty 1045 (0) 0 Afwezig  
  De Clerck, Lucas 1081 (1666) 0 Afwezig  
  De Kort Bart 1041 (0) 0 Afwezig  
  De Meester Remi 1000 (1400) 0 Afwezig  
  De Praitere, Hannes 947 (0) 0 Afwezig  
  De Witte, Stein 1050 (1838) 0 Afwezig  
  Dirkx, Luk 934 (0) 0 Afwezig  
  Ertugrul Yigit 1000 (0) 0 Afwezig  
  Geirnaert, Steven 1095 (2428) 0 Afwezig  
  Geussens, Patrick 995 (1554) 0 Afwezig  
  Goossens, Roel 1050 (2369) 0 Afwezig  
  Hassan Aram 1000 (1700) 0 Afwezig  
  Hoogstijns, Raf 1044 (1992) 0 Afwezig  
  Jacobs Wieter 1000 (0) 0 Afwezig  
  Jacobs, Michiel 1000 (1979) 0 Afwezig  
  Janssens, Joren 950 (1386) 0 Afwezig  
  Kutlu, Hasan 1032 (1804) 0 Afwezig  
  Langedock Merijn 905 (0) 0 Afwezig  
  Leonel, Davi 1045 (1870) 0 Afwezig  
  Markovsky, Stefan 966 (0) 0 Afwezig  
  Massoels, Thomas 1045 (1954) 0 Afwezig  
  Michiels Yves 950 (0) 0 Afwezig  
  Molenaar Bram 1000 (1450) 0 Afwezig  
  Mondelaars Sepp 955 (1300) 0 Afwezig  
  Moonen Frodo 1097 (0) 0 Afwezig  
  Nguyen, Khoi 1050 (1314) 0 Afwezig  
  Ognyanov, Michail 1034 (1585) 0 Afwezig  
  Olemans, Arne 975 (0) 0 Afwezig  
  Pardaens, Joren 966 (0) 0 Afwezig  
  Pitts, Reuben 907 (0) 0 Afwezig  
  Przybylski Mateusz 1000 (1500) 0 Afwezig  
  Purser Steve 1000 (1300) 0 Afwezig  
  Purser William 1000 (1460) 0 Afwezig  
  Sirosh, Ilja 1003 (2402) 0 Afwezig  
  Slootmaekers, Romain 1045 (1982) 0 Afwezig  
  Steenwegen Jeroen 946 (0) 0 Afwezig  
  Talibi Alaoui, Younes 1050 (1695) 0 Afwezig  
  Van Campenhout, Michael 947 (0) 0 Afwezig  
  Van Elsacker, Jasper 955 (1355) 0 Afwezig  
  Van Ormelingen Arne 950 (1400) 0 Afwezig  
  Van Vooren, Kristien 1045 (1662) 0 Afwezig  
  Vanden Bergh Lander 946 (0) 0 Afwezig  
  Vanheeswijck Daan 947 (0) 0 Afwezig  
  Vanoverloop, Rune 935 (1637) 0 Afwezig  
  Voet, Dirk 1000 (1807) 0 Afwezig  
  Wouters, Maarten 999 (1809) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 8 (15/04/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Demiddele, Kevin 1190 (1988) 1-0 Renkens, Stef 1072 (1586)
2 Peers, Wim 1013 (1474) 1-0 De Braekeleer, Gert 979 (0)
3 Olemans, Arne 975 (0) 0-1 Blanter, Marfa 1088 (1778)
4 Meert Kaio 968 (1400) 0-1 Goossens, Roel 1050 (2369)
5 Hoogstijns, Raf 1044 (1992) 1-0 Tupikin, Viktor 929 (0)
6 Dirkx, Luk 934 (0) 0-1 Geussens, Patrick 995 (1554)
7 Jacobs, Michiel 1000 (1979) 1-0 Pitts, Reuben 907 (0)
8 Ben Yahmed, Amine 861 (0) 0-1 Hassan Aram 1000 (1700)
  Abidin, Aysajan 1084 (1553) 0 Afwezig  
  Aishajiang, Ehsan 1020 (1187) 0 Afwezig  
  Beaucarne, Loic 1011 (0) 0 Afwezig  
  Beddegenoodts, Marc 950 (1223) 0 Afwezig  
  De Beenhouwer Therenty 1045 (0) 0 Afwezig  
  De Clerck, Lucas 1081 (1666) 0 Afwezig  
  De Coninck, Jonathan 936 (0) 0 Afwezig  
  De Keyser, Eric 828 (1150) 0 Afwezig  
  De Kort Bart 1041 (0) 0 Afwezig  
  De Meester Remi 1000 (1400) 0 Afwezig  
  De Praitere, Hannes 947 (0) 0 Afwezig  
  De Witte, Stein 1050 (1838) 0 Afwezig  
  Ertugrul Yigit 1000 (0) 0 Afwezig  
  Franklin-Mann, Josh 950 (0) 0 Afwezig  
  Geirnaert, Steven 1095 (2428) 0 Afwezig  
  Jacobs Wieter 1000 (0) 0 Afwezig  
  Janssens, Joren 950 (1386) 0 Afwezig  
  Kutlu, Hasan 1032 (1804) 0 Afwezig  
  Langedock Merijn 905 (0) 0 Afwezig  
  Leonel, Davi 1045 (1870) 0 Afwezig  
  Markovsky, Stefan 966 (0) 0 Afwezig  
  Massoels, Thomas 1045 (1954) 0 Afwezig  
  Michiels Yves 950 (0) 0 Afwezig  
  Molenaar Bram 1000 (1450) 0 Afwezig  
  Mondelaars Sepp 955 (1300) 0 Afwezig  
  Moonen Frodo 1097 (0) 0 Afwezig  
  Nguyen, Khoi 1050 (1314) 0 Afwezig  
  Ognyanov, Michail 1034 (1585) 0 Afwezig  
  Pardaens, Joren 966 (0) 0 Afwezig  
  Pereira Garza, Cecilia 1058 (1386) 0 Afwezig  
  Persoons, Bart 1134 (1742) 0 Afwezig  
  Przybylski Mateusz 1000 (1500) 0 Afwezig  
  Purser Steve 1000 (1300) 0 Afwezig  
  Purser William 1000 (1460) 0 Afwezig  
  Sirosh, Ilja 1003 (2402) 0 Afwezig  
  Slechten, Tim 1072 (0) 0 Afwezig  
  Slootmaekers, Romain 1045 (1982) 0 Afwezig  
  Steenwegen Jeroen 946 (0) 0 Afwezig  
  Talibi Alaoui, Younes 1050 (1695) 0 Afwezig  
  Talloen, Bert 1000 (1368) 0 Afwezig  
  Van Campenhout, Michael 947 (0) 0 Afwezig  
  Van Elsacker, Jasper 955 (1355) 0 Afwezig  
  Van Ormelingen Arne 950 (1400) 0 Afwezig  
  Van Vooren, Kristien 1045 (1662) 0 Afwezig  
  Vanden Bergh Lander 946 (0) 0 Afwezig  
  Vaneechoutte, Ruben 1035 (1589) 0 Afwezig  
  Vanheeswijck Daan 947 (0) 0 Afwezig  
  Vanoverloop, Rune 935 (1637) 0 Afwezig  
  Voet, Dirk 1000 (1807) 0 Afwezig  
  Wouters, Maarten 999 (1809) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 9 (22/04/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Blanter, Marfa 1127 (1778) 1-0 Demiddele, Kevin 1238 (1988)
2 Renkens, Stef 1039 (1586) 0-1 Slechten, Tim 1072 (0)
3 Franklin-Mann, Josh 950 (0) 1-0 Talloen, Bert 1000 (1368)
4 Van Campenhout, Michael 947 (0) 1-0 Beaucarne, Loic 1011 (0)
5 Pereira Garza, Cecilia 1058 (1386) 0-1 Voet, Dirk 1000 (1807)
6 Ertugrul Yigit 1000 (0) 0-1 Ben Yahmed, Amine 830 (0)
  Abidin, Aysajan 1084 (1553) 0 Afwezig  
  Aishajiang, Ehsan 1020 (1187) 0 Afwezig  
  Beddegenoodts, Marc 950 (1223) 0 Afwezig  
  De Beenhouwer Therenty 1045 (0) 0 Afwezig  
  De Braekeleer, Gert 947 (0) 0 Afwezig  
  De Clerck, Lucas 1081 (1666) 0 Afwezig  
  De Coninck, Jonathan 936 (0) 0 Afwezig  
  De Keyser, Eric 828 (1150) 0 Afwezig  
  De Kort Bart 1041 (0) 0 Afwezig  
  De Meester Remi 1000 (1400) 0 Afwezig  
  De Praitere, Hannes 947 (0) 0 Afwezig  
  De Witte, Stein 1050 (1838) 0 Afwezig  
  Dirkx, Luk 900 (0) 0 Afwezig  
  Geirnaert, Steven 1095 (2428) 0 Afwezig  
  Geussens, Patrick 1039 (1554) 0 Afwezig  
  Goossens, Roel 1092 (2369) 0 Afwezig  
  Hassan Aram 1036 (1700) 0 Afwezig  
  Hoogstijns, Raf 1082 (1992) 0 Afwezig  
  Jacobs Wieter 1000 (0) 0 Afwezig  
  Jacobs, Michiel 1041 (1979) 0 Afwezig  
  Janssens, Joren 950 (1386) 0 Afwezig  
  Kutlu, Hasan 1032 (1804) 0 Afwezig  
  Langedock Merijn 905 (0) 0 Afwezig  
  Leonel, Davi 1045 (1870) 0 Afwezig  
  Markovsky, Stefan 966 (0) 0 Afwezig  
  Massoels, Thomas 1045 (1954) 0 Afwezig  
  Meert Kaio 931 (1400) 0 Afwezig  
  Michiels Yves 950 (0) 0 Afwezig  
  Molenaar Bram 1000 (1450) 0 Afwezig  
  Mondelaars Sepp 955 (1300) 0 Afwezig  
  Moonen Frodo 1097 (0) 0 Afwezig  
  Nguyen, Khoi 1050 (1314) 0 Afwezig  
  Ognyanov, Michail 1034 (1585) 0 Afwezig  
  Olemans, Arne 941 (0) 0 Afwezig  
  Pardaens, Joren 966 (0) 0 Afwezig  
  Peers, Wim 1085 (1474) 0 Afwezig  
  Persoons, Bart 1134 (1742) 0 Afwezig  
  Pitts, Reuben 871 (0) 0 Afwezig  
  Przybylski Mateusz 1000 (1500) 0 Afwezig  
  Purser Steve 1000 (1300) 0 Afwezig  
  Purser William 1000 (1460) 0 Afwezig  
  Sirosh, Ilja 1003 (2402) 0 Afwezig  
  Slootmaekers, Romain 1045 (1982) 0 Afwezig  
  Steenwegen Jeroen 946 (0) 0 Afwezig  
  Talibi Alaoui, Younes 1050 (1695) 0 Afwezig  
  Tupikin, Viktor 901 (0) 0 Afwezig  
  Van Elsacker, Jasper 955 (1355) 0 Afwezig  
  Van Ormelingen Arne 950 (1400) 0 Afwezig  
  Van Vooren, Kristien 1045 (1662) 0 Afwezig  
  Vanden Bergh Lander 946 (0) 0 Afwezig  
  Vaneechoutte, Ruben 1035 (1589) 0 Afwezig  
  Vanheeswijck Daan 947 (0) 0 Afwezig  
  Vanoverloop, Rune 935 (1637) 0 Afwezig  
  Wouters, Maarten 999 (1809) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 10 (29/04/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Demiddele, Kevin 1192 (1988) 1-0 Talloen, Bert 965 (1368)
2 Van Campenhout, Michael 1018 (0) 0-1 Slechten, Tim 1129 (0)
3 Voet, Dirk 1056 (1807) 0-1 Goossens, Roel 1092 (2369)
4 Geirnaert, Steven 1095 (2428) 1-0 Persoons, Bart 1134 (1742)
5 Geussens, Patrick 1039 (1554) 0-1 De Clerck, Lucas 1081 (1666)
6 De Braekeleer, Gert 947 (0) 0-1 Pereira Garza, Cecilia 1002 (1386)
7 Przybylski Mateusz 1000 (1500) 0-1 Renkens, Stef 1002 (1586)
8 Purser William 1000 (1460) 0-1 Ertugrul Yigit 933 (0)
9 Purser Steve 1000 (1300) 1-0 De Keyser, Eric 828 (1150)
  Abidin, Aysajan 1084 (1553) 0 Afwezig  
  Aishajiang, Ehsan 1020 (1187) 0 Afwezig  
  Beaucarne, Loic 955 (0) 0 Afwezig  
  Beddegenoodts, Marc 950 (1223) 0 Afwezig  
  Ben Yahmed, Amine 907 (0) 0 Afwezig  
  Blanter, Marfa 1193 (1778) 0 Afwezig  
  De Beenhouwer Therenty 1045 (0) 0 Afwezig  
  De Coninck, Jonathan 936 (0) 0 Afwezig  
  De Kort Bart 1041 (0) 0 Afwezig  
  De Meester Remi 1000 (1400) 0 Afwezig  
  De Praitere, Hannes 947 (0) 0 Afwezig  
  De Witte, Stein 1050 (1838) 0 Afwezig  
  Dirkx, Luk 900 (0) 0 Afwezig  
  Franklin-Mann, Josh 1020 (0) 0 Afwezig  
  Hassan Aram 1036 (1700) 0 Afwezig  
  Hoogstijns, Raf 1082 (1992) 0 Afwezig  
  Jacobs Wieter 1000 (0) 0 Afwezig  
  Jacobs, Michiel 1041 (1979) 0 Afwezig  
  Janssens, Joren 950 (1386) 0 Afwezig  
  Kutlu, Hasan 1032 (1804) 0 Afwezig  
  Langedock Merijn 905 (0) 0 Afwezig  
  Leonel, Davi 1045 (1870) 0 Afwezig  
  Markovsky, Stefan 966 (0) 0 Afwezig  
  Massoels, Thomas 1045 (1954) 0 Afwezig  
  Meert Kaio 931 (1400) 0 Afwezig  
  Michiels Yves 950 (0) 0 Afwezig  
  Molenaar Bram 1000 (1450) 0 Afwezig  
  Mondelaars Sepp 955 (1300) 0 Afwezig  
  Moonen Frodo 1097 (0) 0 Afwezig  
  Nguyen, Khoi 1050 (1314) 0 Afwezig  
  Ognyanov, Michail 1034 (1585) 0 Afwezig  
  Olemans, Arne 941 (0) 0 Afwezig  
  Pardaens, Joren 966 (0) 0 Afwezig  
  Peers, Wim 1085 (1474) 0 Afwezig  
  Pitts, Reuben 871 (0) 0 Afwezig  
  Sirosh, Ilja 1003 (2402) 0 Afwezig  
  Slootmaekers, Romain 1045 (1982) 0 Afwezig  
  Steenwegen Jeroen 946 (0) 0 Afwezig  
  Talibi Alaoui, Younes 1050 (1695) 0 Afwezig  
  Tupikin, Viktor 901 (0) 0 Afwezig  
  Van Elsacker, Jasper 955 (1355) 0 Afwezig  
  Van Ormelingen Arne 950 (1400) 0 Afwezig  
  Van Vooren, Kristien 1045 (1662) 0 Afwezig  
  Vanden Bergh Lander 946 (0) 0 Afwezig  
  Vaneechoutte, Ruben 1035 (1589) 0 Afwezig  
  Vanheeswijck Daan 947 (0) 0 Afwezig  
  Vanoverloop, Rune 935 (1637) 0 Afwezig  
  Wouters, Maarten 999 (1809) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 11 (06/05/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Persoons, Bart 1090 (1742) 0-1 Demiddele, Kevin 1239 (1988)
2 Renkens, Stef 1067 (1586) 0-1 Peers, Wim 1085 (1474)
3 Nguyen, Khoi 1050 (1314) 1-0 Franklin-Mann, Josh 1020 (0)
4 Sirosh, Ilja 1003 (2402) 0-1 De Kort Bart 1041 (0)
5 Tupikin, Viktor 901 (0) 0-1 Pitts, Reuben 871 (0)
6 Talloen, Bert 963 (1368) 1-0 De Meester Remi 1000 (1400)
  Abidin, Aysajan 1084 (1553) 0 Afwezig  
  Aishajiang, Ehsan 1020 (1187) 0 Afwezig  
  Beaucarne, Loic 955 (0) 0 Afwezig  
  Beddegenoodts, Marc 950 (1223) 0 Afwezig  
  Ben Yahmed, Amine 907 (0) 0 Afwezig  
  Blanter, Marfa 1193 (1778) 0 Afwezig  
  De Beenhouwer Therenty 1045 (0) 0 Afwezig  
  De Braekeleer, Gert 923 (0) 0 Afwezig  
  De Clerck, Lucas 1127 (1666) 0 Afwezig  
  De Coninck, Jonathan 936 (0) 0 Afwezig  
  De Keyser, Eric 805 (1150) 0 Afwezig  
  De Praitere, Hannes 947 (0) 0 Afwezig  
  De Witte, Stein 1050 (1838) 0 Afwezig  
  Dirkx, Luk 900 (0) 0 Afwezig  
  Ertugrul Yigit 990 (0) 0 Afwezig  
  Geirnaert, Steven 1149 (2428) 0 Afwezig  
  Geussens, Patrick 998 (1554) 0 Afwezig  
  Goossens, Roel 1138 (2369) 0 Afwezig  
  Hassan Aram 1036 (1700) 0 Afwezig  
  Hoogstijns, Raf 1082 (1992) 0 Afwezig  
  Jacobs Wieter 1000 (0) 0 Afwezig  
  Jacobs, Michiel 1041 (1979) 0 Afwezig  
  Janssens, Joren 950 (1386) 0 Afwezig  
  Kutlu, Hasan 1032 (1804) 0 Afwezig  
  Langedock Merijn 905 (0) 0 Afwezig  
  Leonel, Davi 1045 (1870) 0 Afwezig  
  Markovsky, Stefan 966 (0) 0 Afwezig  
  Massoels, Thomas 1045 (1954) 0 Afwezig  
  Meert Kaio 931 (1400) 0 Afwezig  
  Michiels Yves 950 (0) 0 Afwezig  
  Molenaar Bram 1000 (1450) 0 Afwezig  
  Mondelaars Sepp 955 (1300) 0 Afwezig  
  Moonen Frodo 1097 (0) 0 Afwezig  
  Ognyanov, Michail 1034 (1585) 0 Afwezig  
  Olemans, Arne 941 (0) 0 Afwezig  
  Pardaens, Joren 966 (0) 0 Afwezig  
  Pereira Garza, Cecilia 1046 (1386) 0 Afwezig  
  Przybylski Mateusz 950 (1500) 0 Afwezig  
  Purser Steve 1033 (1300) 0 Afwezig  
  Purser William 943 (1460) 0 Afwezig  
  Slechten, Tim 1183 (0) 0 Afwezig  
  Slootmaekers, Romain 1045 (1982) 0 Afwezig  
  Steenwegen Jeroen 946 (0) 0 Afwezig  
  Talibi Alaoui, Younes 1050 (1695) 0 Afwezig  
  Van Campenhout, Michael 999 (0) 0 Afwezig  
  Van Elsacker, Jasper 955 (1355) 0 Afwezig  
  Van Ormelingen Arne 950 (1400) 0 Afwezig  
  Van Vooren, Kristien 1045 (1662) 0 Afwezig  
  Vanden Bergh Lander 946 (0) 0 Afwezig  
  Vaneechoutte, Ruben 1035 (1589) 0 Afwezig  
  Vanheeswijck Daan 947 (0) 0 Afwezig  
  Vanoverloop, Rune 935 (1637) 0 Afwezig  
  Voet, Dirk 1010 (1807) 0 Afwezig  
  Wouters, Maarten 999 (1809) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 12 (13/05/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Demiddele, Kevin 1299 (1988) 0-1 Geirnaert, Steven 1149 (2428)
2 Slechten, Tim 1183 (0) 0-1 Persoons, Bart 1070 (1742)
3 Franklin-Mann, Josh 993 (0) 0-1 Renkens, Stef 1039 (1586)
4 Nguyen, Khoi 1097 (1314) 1-0 Talloen, Bert 1052 (1368)
5 Ben Yahmed, Amine 907 (0) 1-0 De Braekeleer, Gert 923 (0)
6 Tupikin, Viktor 863 (0) 0-1 Jacobs, Michiel 1041 (1979)
7 Molenaar Bram 1000 (1450) 0-1 Purser Steve 1033 (1300)
8 De Keyser, Eric 805 (1150) 1-0 Purser William 943 (1460)
  Abidin, Aysajan 1084 (1553) 0 Afwezig  
  Aishajiang, Ehsan 1020 (1187) 0 Afwezig  
  Beaucarne, Loic 955 (0) 0 Afwezig  
  Beddegenoodts, Marc 950 (1223) 0 Afwezig  
  Blanter, Marfa 1193 (1778) 0 Afwezig  
  De Beenhouwer Therenty 1045 (0) 0 Afwezig  
  De Clerck, Lucas 1127 (1666) 0 Afwezig  
  De Coninck, Jonathan 936 (0) 0 Afwezig  
  De Kort Bart 1087 (0) 0 Afwezig  
  De Meester Remi 946 (1400) 0 Afwezig  
  De Praitere, Hannes 947 (0) 0 Afwezig  
  De Witte, Stein 1050 (1838) 0 Afwezig  
  Dirkx, Luk 900 (0) 0 Afwezig  
  Ertugrul Yigit 990 (0) 0 Afwezig  
  Geussens, Patrick 998 (1554) 0 Afwezig  
  Goossens, Roel 1138 (2369) 0 Afwezig  
  Hassan Aram 1036 (1700) 0 Afwezig  
  Hoogstijns, Raf 1082 (1992) 0 Afwezig  
  Jacobs Wieter 1000 (0) 0 Afwezig  
  Janssens, Joren 950 (1386) 0 Afwezig  
  Kutlu, Hasan 1032 (1804) 0 Afwezig  
  Langedock Merijn 905 (0) 0 Afwezig  
  Leonel, Davi 1045 (1870) 0 Afwezig  
  Markovsky, Stefan 966 (0) 0 Afwezig  
  Massoels, Thomas 1045 (1954) 0 Afwezig  
  Meert Kaio 931 (1400) 0 Afwezig  
  Michiels Yves 950 (0) 0 Afwezig  
  Mondelaars Sepp 955 (1300) 0 Afwezig  
  Moonen Frodo 1097 (0) 0 Afwezig  
  Ognyanov, Michail 1034 (1585) 0 Afwezig  
  Olemans, Arne 941 (0) 0 Afwezig  
  Pardaens, Joren 966 (0) 0 Afwezig  
  Peers, Wim 1168 (1474) 0 Afwezig  
  Pereira Garza, Cecilia 1046 (1386) 0 Afwezig  
  Pitts, Reuben 934 (0) 0 Afwezig  
  Przybylski Mateusz 950 (1500) 0 Afwezig  
  Sirosh, Ilja 957 (2402) 0 Afwezig  
  Slootmaekers, Romain 1045 (1982) 0 Afwezig  
  Steenwegen Jeroen 946 (0) 0 Afwezig  
  Talibi Alaoui, Younes 1050 (1695) 0 Afwezig  
  Van Campenhout, Michael 999 (0) 0 Afwezig  
  Van Elsacker, Jasper 955 (1355) 0 Afwezig  
  Van Ormelingen Arne 950 (1400) 0 Afwezig  
  Van Vooren, Kristien 1045 (1662) 0 Afwezig  
  Vanden Bergh Lander 946 (0) 0 Afwezig  
  Vaneechoutte, Ruben 1035 (1589) 0 Afwezig  
  Vanheeswijck Daan 947 (0) 0 Afwezig  
  Vanoverloop, Rune 935 (1637) 0 Afwezig  
  Voet, Dirk 1010 (1807) 0 Afwezig  
  Wouters, Maarten 999 (1809) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 13 (20/05/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Goossens, Roel 1138 (2369) 1-0 Demiddele, Kevin 1269 (1988)
2 Blanter, Marfa 1193 (1778) 1-0 Persoons, Bart 1151 (1742)
3 Talloen, Bert 1052 (1368) 0-1 Hoogstijns, Raf 1082 (1992)
4 Voet, Dirk 1010 (1807) 0-1 Franklin-Mann, Josh 973 (0)
5 Ertugrul Yigit 990 (0) 1-0 Molenaar Bram 953 (1450)
  Abidin, Aysajan 1084 (1553) 0 Afwezig  
  Aishajiang, Ehsan 1020 (1187) 0 Afwezig  
  Beaucarne, Loic 955 (0) 0 Afwezig  
  Beddegenoodts, Marc 950 (1223) 0 Afwezig  
  Ben Yahmed, Amine 974 (0) 0 Afwezig  
  De Beenhouwer Therenty 1045 (0) 0 Afwezig  
  De Braekeleer, Gert 896 (0) 0 Afwezig  
  De Clerck, Lucas 1127 (1666) 0 Afwezig  
  De Coninck, Jonathan 936 (0) 0 Afwezig  
  De Keyser, Eric 884 (1150) 0 Afwezig  
  De Kort Bart 1087 (0) 0 Afwezig  
  De Meester Remi 946 (1400) 0 Afwezig  
  De Praitere, Hannes 947 (0) 0 Afwezig  
  De Witte, Stein 1050 (1838) 0 Afwezig  
  Dirkx, Luk 900 (0) 0 Afwezig  
  Geirnaert, Steven 1219 (2428) 0 Afwezig  
  Geussens, Patrick 998 (1554) 0 Afwezig  
  Hassan Aram 1036 (1700) 0 Afwezig  
  Jacobs Wieter 1000 (0) 0 Afwezig  
  Jacobs, Michiel 1073 (1979) 0 Afwezig  
  Janssens, Joren 950 (1386) 0 Afwezig  
  Kutlu, Hasan 1032 (1804) 0 Afwezig  
  Langedock Merijn 905 (0) 0 Afwezig  
  Leonel, Davi 1045 (1870) 0 Afwezig  
  Markovsky, Stefan 966 (0) 0 Afwezig  
  Massoels, Thomas 1045 (1954) 0 Afwezig  
  Meert Kaio 931 (1400) 0 Afwezig  
  Michiels Yves 950 (0) 0 Afwezig  
  Mondelaars Sepp 955 (1300) 0 Afwezig  
  Moonen Frodo 1097 (0) 0 Afwezig  
  Nguyen, Khoi 1142 (1314) 0 Afwezig  
  Ognyanov, Michail 1034 (1585) 0 Afwezig  
  Olemans, Arne 941 (0) 0 Afwezig  
  Pardaens, Joren 966 (0) 0 Afwezig  
  Peers, Wim 1168 (1474) 0 Afwezig  
  Pereira Garza, Cecilia 1046 (1386) 0 Afwezig  
  Pitts, Reuben 934 (0) 0 Afwezig  
  Przybylski Mateusz 950 (1500) 0 Afwezig  
  Purser Steve 1080 (1300) 0 Afwezig  
  Purser William 879 (1460) 0 Afwezig  
  Renkens, Stef 1109 (1586) 0 Afwezig  
  Sirosh, Ilja 957 (2402) 0 Afwezig  
  Slechten, Tim 1142 (0) 0 Afwezig  
  Slootmaekers, Romain 1045 (1982) 0 Afwezig  
  Steenwegen Jeroen 946 (0) 0 Afwezig  
  Talibi Alaoui, Younes 1050 (1695) 0 Afwezig  
  Tupikin, Viktor 851 (0) 0 Afwezig  
  Van Campenhout, Michael 999 (0) 0 Afwezig  
  Van Elsacker, Jasper 955 (1355) 0 Afwezig  
  Van Ormelingen Arne 950 (1400) 0 Afwezig  
  Van Vooren, Kristien 1045 (1662) 0 Afwezig  
  Vanden Bergh Lander 946 (0) 0 Afwezig  
  Vaneechoutte, Ruben 1035 (1589) 0 Afwezig  
  Vanheeswijck Daan 947 (0) 0 Afwezig  
  Vanoverloop, Rune 935 (1637) 0 Afwezig  
  Wouters, Maarten 999 (1809) 0 Afwezig  
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v5.40 2022/06/24 (©) GMA 2015 - 2022 Build : 2022/06/24 23:58
Scroll to Top