Interclub seizoen/season 2022-2023

Het vorige interclubseizoen is nog niet afgelopen, of het is al tijd om te denken aan het volgende: editie 2022-2023!

Op de webstek van de KBSB (onderaan de pagina) is er al een voorlopige lijst met de dagen waarop er gespeeld wordt.

Alle volwassenen en sommige jeugdspelers zullen in de komende weken persoonlijk uitgenodigd via E-Mail. Elkeen kan dan aangeven of hij of zij volgend seizoen wil meespelen, en is er ook ruimte om vragen te stellen en opmerkingen te geven over het voorbije en toekomende interclubseizoen.

Denk er dus al eens over na.

The previous interclub season only just finished. Yet it is time to think about the next: edition 2022-2023!

On the web site of the Belgian chess league (at the bottom of the page) you can find a provisional list of playing dates.

In the coming weeks all adult members and some of the youth will get a personal invitation via E-Mail, for the playing intentions for the next season. Also there will be room for questions and feedback about the past and the next interclub season.

So give it already a think.

Scroll to Top