Cecilia Pereira Garza – Durga KL, WCCC 2022

Cecilia Pereira Garza (1474)
Durga Karthika Lellapalli (1203)

Result: 0-1
Metadata » Click to open.

Scroll to Top