Bye bye 2023, op naar 2024!

Beste Leden van Schaakclub Leuven Centraal,

De lange nachten en de kerstverlichting in de straten vertellen dat 2023 ten einde loopt, om plaats te maken voor 2024. Het hoogseizoen voor terug- en vooruitblikken komt eraan! Deze “nieuwjaarsbrief” past helemaal in deze golf van reflectie. Bovendien nadert het einde van de “legislatuur” van het huidige bestuur. Op de algemene vergadering van begin volgend jaar wordt er een nieuw bestuur aangesteld. Een reden te meer voor een “State of the Union”.

De missie van onze club is te maken dat er in Leuven en omstreken veel en goed geschaakt wordt.

Er is het afgelopen jaar weer veel schaak gespeeld in Leuven. Iedereen die schaken leuk vindt en de (meeste) regels kent, is welkom en verdient alle waardering. Op het vlak van “veel schaken” was Schaakclub Leuven Centraal in 2023 buitengewoon succesvol. Elke vrijdagavond waren er wel enkele nieuwe mensen die de weg naar De Wingerd vonden, en een groot aantal onder hen werd lid.Jeugdcriteriumtornooi

Clubavond

Dat maakt dat de teller van het aantal leden nu op 161 staat, en daarmee zijn we op één na (KGSRL Gent) de grootste schaakclub van het land. Veel van de nieuwe leden zijn jongeren. Schaakclub Leuven Centraal vertolkt daarmee een belangrijke rol in de opleiding van jeugdspelers.

Deze grote instroom van nieuwe leden laat zich zien op allerlei vlakken. Op onze vrijdagse clubavonden heerst er gezellige drukte. Er draaien veertien ploegen mee in de nationale interclubcompetitie. Twee seizoenen geleden waren dat er zes. Op de vele jeugdtoernooien in Vlaanderen doet er steevast een gigantische delegatie mee van onze club, vaak van twintig spelers of meer. Ook veel volwassen leden gaan overal te lande toernooien spelen.

Open van Leuven

Interclubs

Opbouw (Open van Leuven)

De twee belangrijke evenementen die onze club organiseert, het Jeugdcriteriumtoernooi in september en het Open van Leuven in november, genoten van een recordopkomst. Laatstgenoemde trok schakers aan uit een twintigtal landen. Het hoeft niet te verbazen dat ook het jaarlijkse clubfeest in de zomer (simultaan/pizzaslag/barbecue) grote proporties heeft aangenomen.

Schaakclub Leuven Centraal heeft er niet alleen voor gezorgd dat er in het Leuvense doorheen het afgelopen jaar veel is geschaakt, er is ook heel goed geschaakt. Voor het eerst in vele jaren speelt ons eerste team mee in eerste klasse. Daar heeft het in de eerste seizoenshelft vriend en vijand verbaasd door zich stevig in de middenmoot te nestelen, door met vlag en wimpel vijftig procent te scoren, tegen tegenstanders die op papier veel sterker waren. Het felbegeerde behoud in eerste klasse ligt voor het grijpen.

In het algemeen doen onze veertien ploegen het in de interclubs schitterend, want er werden over de eerste vijf speeldagen ruim twintig bordpunten (14%) meer gescoord dan theoretisch volgens ELO mocht worden verwacht. Veel van deze hoger dan verwachte score komt voor rekening van de talrijke jeugdspelers die meedraaien in de competitie. Er is een begin aan opvolging vanuit de jeugd, en dat is een gunstige evolutie. Vorig seizoen hadden we maar liefst drie promoverende ploegen, en daarmee deed geen enkele andere club beter. De doelstelling voor het huidige interclubseizoen is de verworven posities te behouden, en de club is goed op weg deze doelstelling te halen.

Deze geweldige groei brengt haar eigen uitdagingen met zich mee. We barsten wel eens uit onze lokalen. Niet iedereen kent iedereen nog, en de afstand tussen leden en bestuur is vergroot, terwijl er meer handen nodig zijn om het vele werk te doen. Meer lokalen huren, zorgen dat er genoeg materiaal is, de organisatie van almaar grotere evenementen rond krijgen, dat geeft het bestuur heel wat om handen.

We hebben nu erg veel schakers in onze club en onder hen enkele erg goede. Nu komt het erop aan voor voldoende aansluiting te vinden tussen onze topspelers en de brede basis, want grote voorbeelden horen praten en schaak zien spelen, daar wordt iedereen beter van.

Tenslotte, hoe zorgen we er voor dat het eerste team de komende jaren stabiel in eerste blijft, en dat het tweede, derde en alle andere teams ook een stap hogerop komen?

Deze uitdagingen zijn allemaal symptomen die duiden op de weelde waar Schaakclub Leuven Centraal in baadt, en, beste leden, met jullie inzet en enthousiasme van u allen vinden we voor al deze luxeproblemen vast en zeker een oplossing. 

Op weg (interclubs)

Aansluiting (Clubavond)

Zoals in de inleiding al vermeld, loopt eind januari / begin
februari het termijn van het huidige bestuur af. Voor wie zich geroepen voelt de bestuursploeg te vervoegen: laat dat horen en stel u kandidaat! En elkeen van jullie kan zich ook als niet-bestuurslid een zeer belangrijke bijdrage leveren tot het welzijn van de club.

 

Een prettig eindejaar toegewenst, en het allerbeste voor 2024, zowel op schaakvlak als ver daarbuiten, met in de eerste plaats een goede gezondheid voor jullie zelf en al jullie geliefden.

 

Stef Renkens
Voorzitter

Scroll to Top