Beveren 3 - Leuven Centraal 7 (1 - 3)

Verslaggever: Jan De Geest

Leuven 7 heeft een belangrijke zege geboekt in de strijd voor de promotie in reeks 5J . We wonnen onze match tegen Beveren 3 en daardoor springen we over dit Beveren naar de derde plaats. Voor ons was er ook nog belangrijk nieuws in de match tussen De Rode Loper 1 en Borgerhout 4. Tegenalle verwachtingen in won De Rode Loper 1 met 2,5 – 1,5 en daardoor staan we nu met 3 ploegen gelijk op eerste plaats wat de matchpunten betreft, maar met de scheidingspunten ( in dit geval zijn dat de bordpunten ) blijft Borgerhout 4 comfortabel aan de leiding met 4,5 bordpunten meer dan Leuven 7. Als je weet dat Borgerhout 4 normaal gesproken met ruime cijfers wint is dit een kloof die we op de 6 resterende matchen nog heel moeilijk kunnen inhalen. De Rode Loper 1 echter, heeft maar een half bordpuntje meer dan Leuven 7 en dat kunnen we normaal gesproken nog wel inhalen. Enerzijds is het leuk voor ons zelfvertrouwen dat we nu kunnen pronken met een gedeelde eerste plaats, maar anderzijds ware het voor ons beter geweest dat Borgerhout 4 gewonnen had, want dan was een tweede plaats die bijna zeker uitzicht op promotie biedt makkelijker te behalen. Nog 6 keer winnen tegen lager geklasseerde ploegen was dan voldoende. Nu moeten we ook nog 6 keer winnen, maar moeten we ook trachten om zoveel mogelijk bordpunten te sprokkelen, zodat we voor De Rode Loper 1 op de tweede plaats kunnen komen. Het is zelfs niet onmogelijk dat als Leuven 7 en De Rode Loper 1 op het einde van het seizoen gelijk eindigen met gelijke matchpunten én gelijke bordpunten, dat we dan een testmatch voor de promotie moeten spelen!!

Wat betreft het verloop van de match : Jonathan kon deze keer niet meespelen, maar Joost Verplancke
was op bord 4 een sterke vervanger.

In volgorde van beëindigde partijen zagen we deze resultaten :

Op bord 1 speelde Jasper, die echt een heel schitterende partij afleverde : Na minder dan 20 zetten tegen een hoger gewaardeerde speler die met wit speelde, offerde hij zijn dame om zijn tegenstander nadien mat te zetten met paard en loper. Door deze prachtige zettenreeks behaalde hij eveneens voor het eerst de drempel van 1600 elo. Als je zulke combinaties uit je hoed kan toveren, dan weet je dat Leuven Centraal nog een groot talent in zijn rangen heeft.

Op bord 3 speelde ikzelf tegen een 82-jarige veteraan, die ik al na tien zetten kon verschalken met een paardvork op dame en toren. In principe was het maar een kwaliteitswinst omdat het paard van dienst opgesloten bleef op a8. In plaats van mijn paard direct te gaan plukken, speelde mijn tegenstander gewoon verder met het idee, dat dit later ook nog zou kunnen. Maar met een kleine combinatie kon mijn paard toch ontsnappen en stond ik ineens een toren voor. Mijn tegenstander bleef nog meer dan 20 zetten vechten tegen de bierkaai zoals dat heet, maar zijn nederlaag kon hij niet meer ontlopen.

Op bord 2 speelde Loïc een agressief gambiet waardoor hij een immense ontwikkelingsvoorsprong kreeg. Zijn tegenstander bleek echter een taaie verdediger te zijn, die stilletjes aan de partij meer in evenwicht bracht en nog steeds het voordeel van de gambietpion wist te houden. Aangezien de stelling vrijwel gelijk stond, stelde Loïc remise voor. Enerzijds was daarmee de ploegwinst een feit en anderzijds was hij bang om in een eindspel terecht te komen met een pion minder. In feite het risico van ieder gambietspeler. Zijn tegenstander aanvaardde na enkele minuten nadenken het remise aanbod van Loïc omdat hij toch onder de indruk was gekomenvan zijn aanvalsspel.

Op bord 4 tenslotte speelde Joost een moeilijke partij waar veel rekenwerk aan te pas kwam. Ook Joost is een nieuwe speler bij Leuven en speelde hier zijn derde officiële partij, steeds als invaller in een reeks van vijfde afdeling. Dan is het logisch dat de concentratie naar het einde van de partij toe wat kan verslappen en zo kwam Joost een stuk achter. Hij bleef echter fluks voor de overwinning gaan, wat ei zo na nog lukte ook : een mat in 2 was mogelijk maar werd niet opgemerkt. En toen begon zijn tegenstander overmoedig te worden, door te snel een pion mee te graaien. Hij zag daarmee een eeuwig schaak van Joost over het hoofd en dat had Joost deze keer wel gezien. Remise dus en een eindscore van 1-3 in ons voordeel.

Op naar de promotie via de tweede plaats!

Scroll to Top