Naar inhoud

08-10-2020Start Schaakseizoen 2020/21 : UPDATE

<<English below>>

Beste schaker,

Van 9 oktober tot 9 november 2020 zijn er verscherpte Covid maatregels van toepassing in Belgie waardoor we het speeltempo voor de volwassenen aanpassen naar:

1u per partij met 30 seconden increment vanaf de eerste zet. Er zal geen extra 30 min bijkomen na zet 40.

 

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van Leuven Centraal
Dear chess player,

From October 9, 2020 to November 9, 2020, stricter Covid measures apply in Belgium, allowing us to adjust the playing pace for adults to:

1h per game with a 30 second increment from the first move. There will be no additional 30 minutes after move 40.

 

With best regards,
The board of Leuven Centraal

 

 

 

<<English below>>

Beste schaker,

Vanaf 2 oktober 2020 zullen we het schaken in onze club hervatten in een zaal van De Wingerd ( Wingerdstraat 14, 3000 Leuven ).

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden waarin we allen dagelijks leven, gelden volgende maatregelen op onze clubavond:

 • De zaal is beschikbaar tot 1u00 's nachts.
 • Jeugdlessen starten om 19u00 tot 20u00.
 • Volwassenen starten om 20u30.
 • Verplicht binnengaan (en buitenkomen) langs het Grand Café na eerst de was-eenheid gebruikt te hebben. Voor een foto: zie onderaan.
 • De tafels staan op afstand om de social distancing te behouden. Ramen staan open voor de luchtcirculatie.


Specifiek voor de volwassenen:

 • Vanaf 20u15 tot 20u30 zal de tornooileider de aanwezigen noteren om daarna de paringen van de avond te maken. Gelieve je aan dit tijdstip te houden om de groepen gescheiden te houden.
 • Het speeltempo betreft 1u30 per partij met 30 seconden increment vanaf de eerste zet. Er zal geen extra 30 min bijkomen na zet 40.
 • We voorzien voor onze spelers handgel en een apart bord voor iedereen, zoals tijdens het zomertornooi.
 • Mondmasker is verplicht. Enkel zittend achter het schaakbord kan je dit verwijderen.
 • Drank wordt naar de zaal gebracht door de tornooileider of zijn aangestelde.


 

p.s.: gelieve ook het lidgeld te storten voor 15 oktober zodat we een beter beeld krijgen van het aantal leden dat dit jaar aan onze activiteiten wil deelnemen

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van Leuven Centraal
Dear chess player,

From October 2, 2020 we will resume chess in our club in a room of De Wingerd (Wingerdstraat 14, 3000 Leuven).

Given the exceptional circumstances in which we all live daily, the following measures apply on our club evening:

 • The room is available until 1:00 am.
 • Youth lessons start at 7:00 PM to 8:00 PM.
 • Adults start at 8.30 pm.
 • Mandatory entry (and exit) through the Grand Café after first having used the washing unit. For a picture: see below.
 • The tables are spaced to maintain social distancing. Windows are open for air circulation.


Specific to the adults:

 • From 8:15 PM to 8:30 PM, the tournament leader will note the attendees and then make the pairings for the evening. Please stick to this time to keep the groups separate.
 • The pace of play is 1h30 per game with a 30 second increment from the first move. There will be no additional 30 minutes after move 40.
 • We provide hand gel for our players and a separate board for everyone, like during the summer tournament.
 • Mouth mask is mandatory. You can only remove this while sitting behind the chessboard.
 • Drinks will be brought to the hall by the tournament director or his / her appointee.

 


p.s .: please also deposit the membership fee before October 15 so that we get a better picture of the number of members who want to participate in our activities this year

With best regards,
The board of Leuven Centraal

 

Was-eenheid / washing unit

 

 

Grand Cafe

 

Reacties (0)

Er heeft nog niemand gereageerd op dit nieuwsbericht.

Reageren