Naar inhoud

09-01-2020Start van het nieuwe jaar: receptie, AV, gesloten clubkampioenschap

Beste schaker,


Om het nieuwe jaar alvast goed in te zetten, houdt onze club een nieuwjaarsreceptie met hapjes en drank. Deze zal doorgaan op vrijdagavond 24 januari 2020.
We hopen jullie in groten getale te mogen verwelkomen vanaf 19u. Aansluitend beginnen we dan met de laatste ronde van het open clubkampioenschap 2019/2020.

op vrijdag 31 januari organiseren we onze jaarlijkse algemene vergadering. Op de agenda staan een bespreking van de werking van onze club tijdens 2019, van de jaarrekening 2019 en de begroting 2020. Verder verlopen de mandaten van de huidige bestuurders en zullen we een verkiezing houden om de nieuwe bestuurders voor de volgende 2 jaar te bepalen. Kandidaat bestuurders worden vriendelijk verzocht zich zo snel mogelijk te melden bij een van de huidge bestuurders.

Tornooiresultaten van jeugd en volwassenen kunnen jullie terug vinden onder rubriek Jeugdwerking en Tornooien. In het open clubkampioenschap spelen we nog 3 ronden voor de AV. Tijd genoeg dus om de vereiste 4 ronden voor het gesloten clubkampioenschap te halen: meer details te vinden bij Tornooien -> Gesloten 2020. Er is eeuwige roem en een mooie beker te winnen.

Verder staan ook de resultaten van onze interclubploegen online in de rubriek "Tornooien".mvg

Het Bestuur

Reacties (0)

Er heeft nog niemand gereageerd op dit nieuwsbericht.

Reageren